ترجمه مقاله: استفاده از مدیریت دانش در ارتباطات بازاریابی شرکت های کوچک و متوسط

ترجمه مقاله: استفاده از مدیریت دانش در ارتباطات بازاریابی شرکت های کوچک و متوسط
ترجمه مقاله: استفاده از مدیریت دانش در ارتباطات بازاریابی شرکت های کوچک و متوسط|895444|zaranetwork

ترجمه مقاله:

The Use of Knowledge Management in Marketing Communication of Small and Medium-Sized Companies

Mráček, P., & Mucha, M. (2015). The Use of Knowledge Management in Marketing Communication of Small and Medium-Sized Companies. Procedia-Social and Behavioral Sciences, 175, 185-192.

فایل ترجمه؛ فرمت ورد؛ 15 صفحه؛ قابل ویرایش؛ بسیار با کیفیت

فایل اصلی؛ پی دی اف؛ 8 صفحه

سال 2015

انتشارات الزویر

لینک مقاله:

http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1877042815012501مطالب دیگر:
چارچوب مبانی نظری و فصل دوم تحقیق اختلال کم توجهی - بیش فعالیچارچوب مبانی نظری و فصل دوم تحقیق پرستاری بیماران همودیالیزیچارچوب مبانی نظری و فصل دوم تحقیق تصور بدنیچارچوب مبانی نظری و فصل دوم تحقیق جوسازمانیچارچوب مبانی نظری و فصل دوم تحقیق سرسختی روانشناختیچارچوب مبانی نظری و فصل دوم تحقیق فرسودگی شغلی و حمایت شغلیچارچوب مبانی نظری و فصل دوم تحقیق اتیسمچارچوب مبانی نظری و فصل دوم تحقیق ارزشیابی آموزشیچارچوب مبانی نظری و فصل دوم تحقیق ازدواج و طلاقچارچوب مبانی نظری و فصل دوم تحقیق اضطراب و استرسچارچوب مبانی نظری و فصل دوم تحقیق اعتماد اجتماعیچارچوب مبانی نظری و فصل دوم تحقیق انزوای اجتماعیچارچوب مبانی نظری و فصل دوم تحقیق اهمال کاریچارچوب مبانی نظری و فصل دوم تحقیق آموزش كاركنانچارچوب مبانی نظری و فصل دوم تحقیق بازدارندگی رفتاری (BIS)چارچوب مبانی نظری و فصل دوم تحقیق برنامه ریزی استراتژیکچارچوب مبانی نظری و فصل دوم تحقیق بزهکاری نوجوانانچارچوب مبانی نظری و فصل دوم تحقیق بلوغ سازمانیچارچوب مبانی نظری و فصل دوم تحقیق تسهیم دانشچارچوب مبانی نظری و فصل دوم تحقیق توانمندسازی زنانچارچوب مبانی نظری و فصل دوم تحقیق حساسیت زدایی از طریق حرکات چشم و پردازش مجدد (درمان با روش EMDR)چارچوب مبانی نظری و فصل دوم تحقیق دلبستگی شغلیچارچوب مبانی نظری و فصل دوم تحقیق رضایتمندی تحصیلیچارچوب مبانی نظری و فصل دوم تحقیق سازگاری زناشوییچارچوب مبانی نظری و فصل دوم تحقیق سازگاری روانشناختی