دانلود مقاله ی 5 اصل اقلیدس قابل ویرایش در قالب ورد 4ص

دانلود مقاله ی 5 اصل اقلیدس قابل ویرایش در قالب ورد 4ص
دانلود مقاله ی 5 اصل اقلیدس قابل ویرایش در قالب ورد 4ص |622647|zaranetwork

- از هر دو نقطه متمایز ، یک و فقط یک خط می گذرد .

2- هر پاره خط AB را می توان به اندازه پاره خط BE که با پاره خط CD قابل انطباق است ادامه داد .

3- به ازای هر نقطه و هر پاره خط دلخواه ، دایره ای به مرکز آن نقطه وشعاع مذکور وجود دارد .

4- همه زوایای قائمه با هم برابرند .

5- اصل توازی :

چهار اصل اول همواره مورد توافق ریاضیدانان بوده اند . اما اصل توازی تا قرن 19 مورد بحث و جدل فراوان قرار گرفته است . تلاش برای اثبات آن و ارائه صورتهای مختلفی از آن صور ت گرفته است . که همین تلاشها باعث ایجاد و بسط هندسه های نااقلیدسی شده است .

تعریف (توازی ):

دو خط با هم موازی اند هرگاه همدیگر را نبرند ، یعنی نقطه ای پیدا نشود که بر هر دو خط واقع باشد .

اصل توازی : به ازای هر خط و هر نقطه غیر واقع برآن یک و تنها یک خط به موازات خط مذکور وجود دارد که از نقطه مورد نظر می گذرد .

اگر ما اصول هندسه را انتزاعهایی از تجربه بدانیم بلافاصله تفاوت این اصل و چهار اصل دیگر مشخص می شود . به هیچ وجه نمی توانیم به طور تجربی تحقیق کنیم که آیا دو خط همدیگر را می برند یا نه .

معادلهای اصل 5 :

اگر یک خط ، دو خط موازی را قطع کند همه زوایای حاده بوجود امده باهم و همه زوایای منفرجه به وجود آمده باهم مساوی اند .

مجموع زوایای داخلی یک مثلث 180 درجه است .

اگر خطی یک خط موازی را ببرد دیگری را هم می برد.

هرگاه خطی بر یک خط موازی عمود شود بر دیگری نیز عمود می شود .

هرگاه k و l دو خط موازی باشند و m بر k عمود باشد و n بر l عمود باشد آنگاه یا m=n یا m با n موازی است .مطالب دیگر:
📌تحقیق درباره انواع تجارت الكترونيك📌تحقیق درباره انواع تقطیر📌تحقیق درباره انواع جوش📌تحقیق درباره انواع جوشكاري📌تحقیق درباره انواع چاپ پارچه و چاپ📌تحقیق درباره انواع حرکت درمانی 28 ص📌تحقیق درباره انواع حسابداری📌تحقیق درباره انواع حساب‌ها و کدینگ آنها در حسابداری 19 ص📌تحقیق درباره انواع حملات در شبکه های کامپيوتری📌تحقیق درباره انواع خاك📌تحقیق درباره انواع خط 9ص📌تحقیق درباره انواع خطوط مخابراتی📌تحقیق درباره انواع خوردگي و معيارهاي تقسيم بندي آن 13 ص📌تحقیق درباره انواع دقت 12ص📌تحقیق درباره انواع دماسنج ها📌تحقیق درباره انواع دماسنجه1📌تحقیق درباره انواع دماسنجها 11 ص📌مقام صبر 4 ص📌مقام و منزلت زن در قرآن📌مقاومت علف هاي هرز به علف كش ها📌مقاومت-و-ديود📌مقايسه سيستم📌مقايسه مباني فكري و سنت شعري رودكي و نيما يوشيج2📌مقدمه ای بر زبان Ruby 13 ص📌مقدمه اي بر اهميت جنگلها و مراتع