پيش بيني جمعيت کشور استانها شهری و روستایی

پيش بيني جمعيت کشور استانها شهری و روستایی
پيش بيني جمعيت کشور استانها شهری و روستایی|50685305|zaranetwork

حجم فایل : 74.1 KB
نوع فایل : پاور پوینت
تعداد اسلاید ها : 35
بنام خدا پيش بيني جمعيت
كشور، استانها، شهري و روستائي عمده ترین روشهای پیش بینی جمعیت
روش تغییرات عددی مساوی جمعیت بر حسب زمان
روش تعادلی جمعیت
روش تغییرات نسبی
روش تفاوت میزانهای رشد جمعیت شهری وروستائی
روش رشد نمائی جمعیت
روش رشد نمائی منعطف جمعیت
روش لوژیستیکی تغییرات جمعیت
روش ترکیبی
روش اقتصادی و روشهای جامع برپایه توانهای شهر و منطقه


سابقه و يافته‌هاي پيش‌بيني‌هاي قبلي: گذشته نگري جمعيت از روي سرشماري 1335: پيش‌بيني‌هاي جمعيتي از روي سرشماري‌هاي مختلف: (منتخبي از پيش‌بيني‌ها) نقاط ضعف و قوت پيش‌بيني ها: عدم انتشار و محدود بودن كاربرد اغلب آنها
كاربرد پيش‌بيني‌هاي مركز آمار و سازمان برنامه در برنامه‌هاي توسعه كشور
كاربرد پيش‌بيني‌هاي مركز مطالعات و تحقيقات شهرسازي در طرح‌هاي ملي و منطقه‌اي
متفاوت بودن زمان شروع و خاتمه پيش‌بيني‌ها
استفاده از سرشماري‌هاي مختلف و قابل قياس نبودن آنها
تنوع پيش‌بيني‌ها و علاقه هر سازمان براي استفاده از پيش‌بيني‌هاي خود ضرورت انجام پيش‌بيني جديد و تعامل سازمان‌هاي عمده استفاده كننده از آن مسئوليت يك جمعيت‌شناس براي انجام و هماهنگي ديدگاه‌ها
همكاري كارشناسان مختلف مركز آمار ايران
استفاده از نظرات كارشناسان UNFPA
استفاده حداكثري از آمارهاي ثبتي سازمان ثبت احوال
برخورداري از همكاري‌هاي گروه جمعيت و بهداشت وزارت بهداشت و درمان
قبول يافته‌هاي سرشماري 1385 به عنوان جمعيت پايه
انجام پيش‌بيني تا افق 1405 و جدول‌بندي يافته‌هاي آن بر پايه نيازهاي آموزشي، مسكن و شهرسازي، اشتغال و فعاليت و برنامه‌ريزي‌هاي توسعه اقتصادي و اجتماعي روش و چگونگی انجام پيش‌بيني:
ارزيابي روش‌هاي مختلف در نرم‌افزارهاي جمعيتي
انجام پيش‌بيني به روش تركيبي
استفاده از نرم‌افزار people براي پيش‌بيني و جدول‌بندي
استفاده از روش control population براي همخواني پيش‌بيني‌ها
انجام پيش‌بيني‌ها به دو صورت
پيش‌بيني با ميزانهاي رشد طبيعي

پيش‌بيني با اثر دادن مهاجرتها باز سازی جمعیت : بازسازی جمعیت 1375 در قالب سرشماری 1385

داده های 1375 ارقام باز سازی
کل 60055488 60055468
شهری 36817789 38917224
روستائی 23026293 20926858
جابجایی روستا به شهر 2099435
میزانهای رشد سالانه جمعیت با ارقام بازسازی شده
میزانهای رشد سالانه 1375و1385 با ارقام بازسازی شده
کل کشور 1.62 1.62درصد

کمترین میزانهای رشد بازسازی شده در مقیاس استانی
همدان 0.15 درصد 0.15درصد
اردبیل 0.48 درصد 0.51درصد
کردستان 0.66 درصد 0.68درصد
گیلان 0.70 درصد 0.70درصد
لرستان 0.80 درصد 0.81 درصد
مرکزی 0....