آمار و مدلسازی فصل 2 جامعه

آمار و مدلسازی فصل 2 جامعه
آمار و مدلسازی فصل 2 جامعه|50684567|zaranetwork

حجم فایل : 439.8 KB
نوع فایل : پاور پوینت
تعداد اسلاید ها : 5
بنام خدا آمار و مدلسازی فصل 2 (جامعه)
جامعه آماری: مجموعه ای از اشیاء یا افراد که در مورد اعضای آن می خواهیم موضوع یا موضوعاتی را مطالعه کنیم.
حجم جامعه: تعداد اعضای جامعه را حجم جامعه می گوییم. جامعه آماری سرشماری: اگر تمام افراد جامعه را مورد مطالعه و بررسی قرار داهیم سرشماری کرده ایم.
مشکلات سرشماری :
1- در دسترس نبودن تمام اعضای جامعه
2- وقت گیر بودن بررسی تمام اعضای جامعه
3- گران تمام شدن بررسی تمام اعضای جامعه
4- از بین رفتن جامعه در برخی مطالعات سرشماری پایان...