مشورت مدرسه مبنا

مشورت مدرسه مبنا
مشورت مدرسه مبنا|50678321|zaranetwork

حجم فایل : 49.9 KB
نوع فایل : پاور پوینت
تعداد اسلاید ها : 19
بنام خدا برای ان دسته از کارکنان مدرسه است که در نظامهای اموزشی با معلمان ، دانش اموزان والدین و مدیران کار می کنند. به احتمال زیاد مشاوران و روانشناسان مدرسه این نقش را بر عهده دارند. هر چهار گروه یاد شده، خدماتی را انتظار دارند و مشورت وسیله ی موثری برای رفع نیازهای انان است. مقدمه تاریخچه :
-دائرتی سرچشمه و شروع انچه مدرسه مبنا نامیده می شود به دهه 1920 می داند.
-رخدادهای دهه 1950 باعث شد مشورت به عنوان بخشی از وظیفه مشاور مورد استفاده قرار گیرد.
- 1954 کنفرانس تایر پیشرو اصلی انجمن ملی روانشناسان مدرسه بود.
- 1957 شوروی یک موشک به هوا پرتاب کرد. در این زمان سرمایه ی زیادی روانه اموزش و پرورش امریکا شد .هدف ایجاد دانش بیشتر و بهتر برای پرتاب ماهواره های بیشتر بود. -1963 نشریه ای برای مشاوران مدارس بوجود امد.
- 1968 فاست اهمیت روابط خانواده و والدین در یادگیری دانش اموزان و همچنی اهمیت رابطه معلم و مدیران بر یاد گیری دانش اموزان بیان کرد.
-1975 تصویب قانون 94- 142 به استفاده از برای دانش اموزان با نیاز های خاص پرداخته شد.
-1990 توجه رو به رشد به مشورت در زمینه اموزشی و مدرسه با توجه به گستردگی فرهنگها و مشکلات اقتصادی و اجتماعی مشورت گر

مشورت جو

مراجع یا مشکل هر مشورتی سه جزء دارد: نقش مشورت گر:
از مشورت گر انتظار می رود در زمینه های زیر شایسته باشد: همدلی و درک کردن جهان مراجع
توانایی برقراری ارتباط با کودکان و بزرگسالان
حساسیت به نیازهای انسانی در درک نیاز افراد
اگاهی از پویایی های روانشناختی، انگیزشها و هدف رفتار انسان
فهم پویایی های گروهی و اهمیت ان برای موسسه اموزشی
شایستگی در ایجاد روابطی که در ان اعتماد و احترام متقابل وجود دارد
توانایی خطر پذیری در یک بحث مهم
توانایی ایجاد شرایط لازم و مهم برای رابطه کمکی
توانایی القای رهبری در چند سطح مشورت و همکاری مدرسه مبنا هر دو مفهوم مشورت و همکاری در فراهم اوردن خدمات روان شناسی در مدارس موثر هستند. چون مدرسه نمونه ی کوچکی از زندگی بیرون است. و این زمینه مناسب برای همکاری و مشورت است.
متخصصان سلامت روان در بیرون و درون مدرسه با اموزگاران، معلمان و مدیران مشورت و همکاری می کنند. تا در رفع مشکلات و نارسایی های هر سه گروه یاد شده رهبردهای مناسب را پیش نهاد دهند.
اهمیت مشورت و همکاری : افزایش مشکلات اجتماعی
مشکلات مربوط به سلامت روان
نیاز مدیران و معلمان به مشورت
مشورت و همکاری با مدیران مدرسه در گیر کردن مدیران در زمینه مشورت
حمایت از مشاور و برنامه های او
تحت فشار بودن مدیر و نیازمندی ان به مشورت
نقش نظ...