محدود کردن تشخیص افتراقی

محدود کردن تشخیص افتراقی
محدود کردن تشخیص افتراقی|50678140|zaranetwork

حجم فایل : 343.8 KB
نوع فایل : پاور پوینت
تعداد اسلاید ها : 9

برای تصمیم گیری بالینی همیشه نیاز به لیست کردن مشکلات بالینی بیمار و تعیین تشخیص افتراقی عللی که میتواند آن نشانه را ایجاد کند خواهد بود.

روشهای مختلف در بررسی بالینی یک فرد توسط پزشک میتواند این کار را ساده تر نموده و به کاهش موارد احتمالی در لیست تشخیص های افتراقی منجر گردد و بدین ترتیب از صرف وقت و هزینه بی مورد برای اقدامات تشخیص اجتناب و با هزینه کمتر مشکل بیمار را رفع نمود.

مورد بالینی:
بیماری 40 ساله با کمر درد ی که با شدت و ضعف در یکماه گذشته ادامه داشته است مراجعه مینماید سوال - چگونه علل مختلف کمردرد ( تشخیص افتراقی ) را در این بیمار در مواجه اولیه محدود مینمائید؟

الف ) اخذ شرح حال

ب) معاینه فیزیکی

ج) انجام گرافی ستون فقرات

د) درخواست آزمایشات خون و ادرار
پاسخ صحیح:
گزینه الف و ب هر دو میباشد. در همه راهنما های بالینی تاکید میشود که انجام یک معاینه فیزیکی و شرح حال مناسب بیشترین تاثیر را در و تصمیم گیری بالینی خواهد داشت.
توضیحات :
موارد خطرناکی مانند عفونت ، سرطان ها و بیماری احشاء داخلی فقط درصد کمی از علل کمر دردراتشکیل میدهد.
بیشتر موارد کمر درد را کمردردهای غیر اختصاصی تشکیل میدهند ، که شیوع انها در گرو ه های سنی مختلف متفاوت است .
کمر درد ها ی ناشی از هرنیه شدن دیسک های کمری در سنین 20 تا 50 سالگی و موارد ناشی از تنگی کانال ، ارتروز و شکستگی مهر ها در سنین بالا اتفاق میافتد. نفش اصلی شرح حال و معاینه بالینی پیدا کردن مواردی است که نیاز به اقدام جراحی فوری و مواردی که مشکوک به بدخیمی یا عفونت هستند برای بررسی و پیگیری دقیق تر این بیماران پس از مراجعه اولیه بوده و در نقش اصلی را دارند.
مواردی را که در معاینه و شرح حال به کمک میکند : مشکلات ستون فقرات
درد منتشره در ناحیه لومبار بدون سایر نشانه ها بیشتر مطرح کننده lumbar strain
درد لوکالیزه در ناحیه کمر در سنین میانسالی و بالاتر بیماریهای دژنراتیو دیسک یا مفاصل facet
کمر درد به همراه درد شدید تر ساق پا یا درد های انتشاری به زیر زانو مطرح کننده دیسک هرنیه شده
درد ناکی روی مهر های کمری ، اغلب به همراه سابقه تروما مطرح کننده شکستگی در مهر ها
بهتر شدن درد در هنگاه نشستن یا خم شدن به جلو و تشدید آن در سرازیری مطرح کننده تنگی کانال
بدتر شدن درد در نشستن یا ایستادن و راه رفتن طولانی از سن میانسالی به بعد مطرح کننده آرتروز کمر مشکلات و بیماریهای سیستمیک:
وجود علائم تب، تعرق شبانه یا کاهش وزن مطرح کننده عفونت ها یا بدخیمی با درگیری ستون فقرات
درد شبانه مطرح کننده بدخیمی ها یا درد های ارجاعی به ستون فق...