گامی به سوی خلاصه سازی چکیده ای

گامی به سوی خلاصه سازی چکیده ای
گامی به سوی خلاصه سازی چکیده ای|50677948|zaranetwork

حجم فایل : 537.4 KB
نوع فایل : پاور پوینت
تعداد اسلاید ها : 28
بنام خدا 1 نگاهی کوتاه مقدمه
روش پیشنهادی 3 مقدمه خلاصه‌سازی متن
انواع خلاصه سازی
خلاصه‌سازی چکیده ای
فشرده سازی جملات
آمیختن اطلاعات 4 خلاصه‌سازی متن خلاصه‌سازی متن
فرایند تولید خودکار نسخه ای کوتاه شده از یک متن که اطلاعات مفید را برای کاربر فراهم می آورد 5 خلاصه‌سازی متن انواع خلاصه‌سازی
از دیدگاه تغییر در جمله‌ها:
گزینشی
چکیده ای
از دیدگاه تعداد سند ورودی:
تک‌سندی
چندسندی
از دیدگاه انعطاف‌پذیری در نوع سندهای ورودی:
عمومی
محدود به حوزه
از دیدگاه تعامل با کاربر:
مبتنی بر پرس‌وجو
غیرمبتنی بر پرس‌وجو 6 خلاصه‌سازی چکیده‌ای فشرده سازی جملات
آمیختن اطلاعات
7 فشرده‌سازی جملات فشرده‌سازی جملات
Knight و Marcu (2002)
استفاده از پیکره Ziff-Davis و تولید 1067 جفت جملات فشرده شده و غیر فشرده شده
استفاده از درخت تجزیه
استفاده از دو روش برای یادگیری فشرده سازی
Noisy channel
Decision tree
8 فشرده‌سازی جملات Noisy channel
دیگر موارد کاربرد: ترجمه ماشینی، pos tagging ، تشخیص گفتار
با داشتن درخت غیرفشرده به دنبال زیردرخت فشرده اولیه هستیم
جمله کوتاه s و جمله بلند t
استفاده از فرمول های احتمال شرطی
P(s | t) = P(s) · P(t | s)
محاسبه احتمال P(s | t) برای هر زیر درخت ممکن با استفاده از پیکره
انتخاب زیر درخت محتمل تر
9 فشرده‌سازی جملات Decision tree
آموزش درخت بر اساس پیکره
انجام عمل shift یا reduce 10 آمیختن اطلاعات آمیختن اطلاعات
Barzilay] و همکارانش، 1999[
استفاده از چندین سند
خوشه بندی جملات اسناد با استفاده از مولفه SimFinder (Hatzivassiloglou و همکارانش ، 1999)
تجزیه جملات به عبارات
11 آمیختن اطلاعات تبدیل عبارات به فرم DSYNT
یک بازنمایی وابستگی که توسط یک تجزیه گر آماری ساخته می شود
فرم DSYNT برای جمله “U.S. fighter was shot by missile.”یافتن اشتراک بیشینه ای که همه جمله های خوشه را در برگیرد
دادن خروجی مرحله قبل به مولد زبان FUF/SURGE و گرفتن جمله خروجی 12 روش پیشنهادی پیکره مورد استفاده
تشابه جملات
حذف کلمات اضافه
حذف ویا ادغام جملات
ارزیابی 13 روش پیشنهادی ترکیبی از روش های خلاصه سازی گزینشی و چکیده ای
بر مبنای 30 جمله اول از جملات خروجی از یک روش خلاصه سازی گزینشی از پیکره DUC2007

اطمینان از مبنای کار
حضور بالای90 درصد از 30 جمله انتخابی در میان جملات گزینش شده 32 سیستم خلاصه سازی استاندارد که نتایج آنها در مجموعه DUC2007 موجود است. 14 اندازه گیری تشابه جملات 15 تشابه جملات
اشتراک کلمات
معیار tf-id...مطالب دیگر:
🔗دیالیز🔗دیدگاه محافظه کاران و لیبرالیسم مدرن در مورد علل آلودگی محیط زیست🔗دیدگاه مقدماتی در مورد رهبری🔗دیستمپر یا بیماری سگ های جوان🔗دیسک کمر🔗دیفراسیل🔗دیکروسیلوم دندریتیکوم🔗دین ، هنر و ارتباط آن ها🔗دین باوری و دین مداری🔗دین درمانی مشکلات خانوادگی و روانشناختی🔗دین و قوم یهود🔗دینامیک محاسبه نیروی اصطکاک کشسانی فنر🔗دیوار آتش یا فایروال🔗دیود پیوندی🔗ديابت و آزمايشگاه🔗ديافراگم🔗ديدمان پردازي در تفكر استرات‍ژيك🔗ديکدرها و مولتي پلکسرها🔗دين بودايی🔗ديوار آكوستيك🔗ديوارها🔗ديورتيک ها🔗ذخایر، بدهیهای احتمالی و داراییهای احتمالی🔗ذخيره سازي ، بازيابي اطلاعات و🔗ذخيره سازي ، بازيابي اطلاعات ومهندسی فایلها