مروری برقانون مدیریت خدمات کشوری

مروری برقانون مدیریت خدمات کشوری
مروری برقانون مدیریت خدمات کشوری|50676722|zaranetwork

حجم فایل : 1.8 MB
نوع فایل : پاور پوینت
تعداد اسلاید ها : 38
معاونت توسعه مديريت ومنابع -دفتربرنامه ريزي منابع مالي وبودجه قانون مديريت خدمات كشوري معاونت توسعه مديريت ومنابع -دفتربرنامه ريزي منابع مالي وبودجه
قانون مديريت خدمات كشوري در راستای اجرای اصل 123 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران مشتمل بر پانزده فصل، 128ماده و106تبصره در تاريخ 18/7/86جهت اجراي آزمايشي به مدت پنج سال به تاييد شوراي نگهبان رسيده است.
در اینجا سعی شده است به طور اجمالی به مواد مرتبط با بخش بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و نکات مهم آن اشاره شود.

معاونت توسعه مديريت ومنابع - دفتربرنامه ريزي منابع مالي وبودجه فصل هفتم :استخدام فصل پنجم : فناوري اطلاعات وخدمات اداري فصل سوم: حقوق مردم فصل دوم: راهبردها وفناوري انجام وظايف دولت فصل اول: تعاريف فصل نهم : توانمند سازي كارمندان فصل هشتم :انتصاب وارتقاء فصل دوازدهم : حقوق وتكاليف كارمندان فصل سيزدهم : تامين اجتماعي فصل چهاردم:شورايعالي اداري وشوراي توسعه مديريت وسرمايه انساني فصل پانزدهم : مقررات مختلف فصل چهارم : ساختارسازماني فصل ششم : ورود به خدمت فصل يازدهم : ارزيابي عملكرد فصل دهم : حقوق ومزايا فصول قانون مديريت خدمات كشوري معاونت توسعه مديريت ومنابع - دفتربرنامه ريزي منابع مالي وبودجه فصل اول:تعاريف درفصل اول این قانون اصطلاحاتی چون وزارتخانه، مؤسسه دولتي، مؤسسه يا نهاد عمومي غيردولتي، شركت دولتي ، دستگاه اجرايي ، پست سازماني، كارمند دستگاه اجرايي، امور حاكميتي، امور اجتماعي، فرهنگي و خدماتي تعریف شده اند.
نکته قابل توجه در این بخش، تعریف پست سازمانی است، دراین تعریف پست سازمانی ثابت صرفاً به مشاغل حاکمیتی که جنبه استمرار داشته باشند اطلاق می شود.
اما امور حاکمیتی چه وظایفی را دربرمی گیرد؟
به طور خلاصه
سياستگذاري و برنامه ريزي
برقراري عدالت و تأمين اجتماعی
تحقيقات بنيادي
ارتقاي بهداشت و آموزش عمومي،
كنترل و پيشگيري از بيماريها و آفت‌هاي واگير
مقابله و كاهش اثرات حوادث طبيعي و بحران هاي عمومي
مهمترین وظایف حاکمیتی می باشند.
لازم به ذکر است در این بخش آموزش و پرورش عمومي و
فني و حرفه اي، علوم و تحقيقات، درمان، توانبخشي
جزء امور اجتماعي، فرهنگي و خدماتي گنجانده شده است.


معاونت توسعه مديريت ومنابع - دفتربرنامه ريزي منابع مالي وبودجه فصل دوم: راهبرد و فن آوری انجام وظایف دولت امور تصدي هاي اجتماعي، فرهنگي و خدماتي با رعايت اصول بيست و نهم و سي قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران از طريق توسعه بخش تعاوني و خصوصي و نهادها و مؤسسات عمومي غيردولتي تعيين صلاحيت شده و بانظارت و حمايت دولت و با استفاده ازاعمال حمايت هاي لازم، خريد خدمات، مشاركت و واگذاري مديريت انجام می گیرد.
اما اگر انجام این امور با یکی از روش های فوق
مقدور نگردد دولت موظف به انجام آ...مطالب دیگر:
تحقیق تاريخ تعزيه در ايرانتحقیق اديان ايرانتحقیق بازتاب وقايع سياسي از صدور فرمان مشروطيت تا پايان سلسله قاجاريه در شعر شاعران دورانتحقیق نهضت مشروطيت در ملي شدن صنعت نفت چه بود؟، ايران چه مي خواست و به چه رسيد؟تحقیق سیری کوتاه در تاريخ عربستانتحقیق بررسي بيوگرافي خاندان ابي وقاص و نقش آن ها در تحولات مهم تاريخ اسلام در مقاطع مختلفتحقیق مرمت بنای تاریخی تكيه معاون الملكتحقیق زندگی نامه بابك خرم دينتحقیق فرمان كشف حجابتحقیق تاريخ فرش و فرش بافيتحقیق شهر كاشانتحقیق تاريخچه فرش در ايرانتحقیق تاريخچه فوتبالتحقیق تاريخچه كامپيوتر و كاربرد آن در پزشكيجزوه دستور العمل تعویض قطعات در تعمیرگاه ها در دوره گارانتی مجموعه بخاری و اواپراتورتحقیق تاريخچه پيدايش گل خشخاش و مصرف ترياكتحقیق تاريخچه و مشخصات گياه‌شناسي كيويپاورپوینت مباحثی در ترموديناميک توليد آهنتحقیق مس بریلیمتحقیق تاریخچه مشورتتحقیق مهرداد اولتحقیق عباس میرزاتحقیق تاريخچه جدول تناوبيتحقیق کرم ابريشمتحقیق تمبر