213-توزیع تقاضای شكل‌پذیری ساختمان‌های نامتقارن بتن‌آرمه با سیستم دوگانه قاب خمشی و دیوار برشی

213-توزیع تقاضای شكل‌پذیری ساختمان‌های نامتقارن بتن‌آرمه با سیستم دوگانه قاب خمشی و دیوار برشی
213-توزیع تقاضای شكل‌پذیری ساختمان‌های نامتقارن بتن‌آرمه با سیستم دوگانه قاب خمشی و دیوار برشی|50067124|zaranetwork

مشخصات نویسندگان مقاله توزیع تقاضای شکل‌پذیری ساختمان‌های نامتقارن بتن‌آرمه با سیستم دوگانه قاب خمشی و دیوار برشی

محمدصادق بیرژندی - دانشجوی کارشناسی ارشد سازه، دانشکده مهندسی عمران، دانشگاه صنعتی اصفهان
امیرمهدی حلبیان - استادیار دانشکده مهندسی عمران، دانشگاه صنعتی اصفهان


چکیده مقاله:

در این مقاله، توزیع تقاضای شکل پذیری ساختمان های نامتقارن بتن آرمه با سیستم دوگانه قاب و دیوار برشی مورد بررسی قرار گرفته است. در آغاز، با استفاده از مفهوم سازه های ژنریک، مدل چند طبقه سیستم دوگانه قاب و دیوار برشی بتن آرمه نامتقارن، بسط داده شده است. لازم به ذکر است برای مدلسازی دیوار برشی از المان الیافی استفاده شده است که با دقت بسیار خوبی (نسبت به روش های قبلی)، رفتار آن را مدل می کند. برای ایجاد عدم تقارن در مدلها، از پارامتر خروج از مرکزیت جرم، استفاده شده است. در نهایت سازه ها به لحاظ توزیع تقاضای شکل پذیری (نرمال شده نسبت به حالت متقارن) در پلان و ارتفاع، ارائه و ارزیابی شده است.


کلیدواژه‌ها:

پاسخ لرزه‌ای - سازه‌های نامتقارن - پاسخ پیچشی - تقاضای شکل‌پذیری - دیوار برشی بتن‌آرمه


نحوه استناد به مقاله:

برای بار اول: (بیرژندی, محمدصادق و امیرمهدی حلبیان، ۱۳۸۸)
برای بار دوم به بعد: (بیرژندی و حلبیان، ۱۳۸۸)مطالب دیگر:
🔑لگاريتم🔑عدد چه نوع چیزی است 🔑تخمين پارامترهاي احتمال🔑ارتفاع مثلث🔑توزيع‎هاي احتمالي گسسته🔑جذر🔑مقدمه اي بر شبكه هاي عصبي🔑روش تبديل به درجه 🔑دایره 🔑دايره 🔑خط مماس🔑جمع اعداد🔑توزيع احتمال X 🔑حساب وتاريخچه ي ان🔑ریاضی فیزیک 🔑ریاضیات در زندگی و عمل🔑زاویه🔑زاویه 🔑کالين مکلورن🔑زندگينامه خيام🔑رابطه آماری بین وزن کودک در هنگام تولد و سن مادر 🔑سرگذشت ریاضیات 1🔑سرمقاله ریاضیات:🔑برد عددی برای چند جمله ای ها🔑تعاريف و ويژگي‌هاي بنيادي توابع مثلثاتي