فایل تحت اکسل تحلیل عبورگاه خرپایی-3

فایل تحت اکسل تحلیل عبورگاه خرپایی-3
فایل تحت اکسل تحلیل عبورگاه خرپایی-3|50051012|zaranetwork

این‌بسته‌حاوی برنامه تحت اکسل تحلیل یک نمونه عبورگاه خرپایی با عبور از بالامی‌باشد.در برنامه با تغییر دادن بارهای وارده و طول بین پانل‌‌های خرپا ، نیروی محوری اعضا خرپا بصورت خودکار محاسبه خواهد‌شد.

مطالب دیگر:
🔑پاورپوینت مشاوره گروهي🔑پاورپوینت طراحی و ساخت برج خنک کن فشرده🔑پاورپوینت طرح درس هنر🔑پاورپوینت طرح ريزی محل شركت🔑پاورپوینت طراحی یک کتابخانه دیجیتالی🔑پاورپوینت طرح کسب و کار🔑پاورپوینت طرح درس الگوی برتر تدریس🔑پاورپوینت طرح کسب و کار الگو🔑پاورپوینت طرح تلفن رومیزی🔑پاورپوینت طرح آرم تجاری🔑پاورپوینت عناصر ضد مغزی🔑پاورپوینت نکات فلایویل ها🔑پاورپوینت فاکتور های همانند سازی و دی ان ای🔑پاورپوینت طرز قرار گرفتن گل روی شاخه🔑پاورپوینت عقل از دیدگاه قرآن🔑پاورپوینت تحقیق راجب فتوپریودیسم (تناوب نوری)🔑پاورپوینت جامعه شناسی کار و بیکاری🔑پاورپوینت عوامل و فاکتور های خاکزایی🔑پاورپوینت عنصر هالوژنی فلوئور🔑پاورپوینت غذا دادن روزانه به گوسفند🔑پاورپوینت فناوری تولید زعفران🔑پاورپوینت عقل از دیدگاه اسلام🔑پاورپوینت فرایند تحلیل سلسله مراتب🔑پاورپوینت کاربرد شیشه های رنگی🔑پاورپوینت قارچ های زنگ