بررسی عددی آزمایشگاهی فازی آرایش های مختلف دیوارهای محدود كننده تلاطم بررسی عددی آزمایشگاهی فازی آرایش های مختلف دیوارهای محدود كننده تلاطم - -مخا

بررسی عددی آزمایشگاهی فازی آرایش های مختلف دیوارهای محدود كننده تلاطم بررسی عددی آزمایشگاهی فازی آرایش های مختلف دیوارهای محدود كننده تلاطم - -مخا
بررسی عددی آزمایشگاهی فازی آرایش های مختلف دیوارهای محدود كننده تلاطم بررسی عددی آزمایشگاهی فازی آرایش های مختلف دیوارهای محدود كننده تلاطم - -مخا|50037760|zaranetwork

مشخصات نویسندگان مقاله بررسی عددی آزمایشگاهی فازی آرایش های مختلف دیوارهای محدود کننده تلاطم بررسی عددی آزمایشگاهی فازی آرایش های مختلف دیوارهای محدود کننده تلاطم - -مخازن در تغییرات سطح آب

حمیدرضا وثوقی فر (شناسه پژوهشگر - Researcher ID: ۴۹۴)
استادیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب
پگاه فرشادمنش - دانشجوی کارشناسی ارشد


چکیده مقاله:

یکی از عوامل خرابی در مخازن زمینی در هنگام زلزله واعمال نیروهایی شبیه به آن، ایجاد پدیده تلاطم میباشد و استفاده از دیوارههایی تحت عنوان بافل به عنوان راهکار مناسب توصیه شده است. طولانی وهزینهبربودن مطالعات عددی و آزمایشگاهی در تحلیلهای غیرخطی سه بعدیازمشکلات اصلی در انجام این تحلیلها میباشد. در این مقاله پیشبینی اثرات میرایی انواع دیوارهای محدودکننده تلاطم در مخازن زمینی مایع به کمک شبکه عصبی و با ارائه رابطهای مناسب، با درنظر گرفتن نوع بافل در فرکانسهای مختلف انجام گرفته و در نهایت تطابق نتایج بررسیهای آزمایشگاهی با مقادیر حاصل از شبکه با درنظرگرفتن مناسبترین تابع به خوبی ملاحظه گردیده است. جهت بررسی مناسب بودن انتخاب تابع Tansig ، مقایسهای بین این تابع و تابع Logsig انجام گرفته و با توجه به نتیجه تحلیل آزمون T با استفاده از نرمافزار SPSS ، مقدار P-Valueبرای دادهها 0/963 0 حاصل گردیده است که بیانگر تطابق مناسب مقادیر برآورد شده از شبکه عصبی با مقادیر واقعی میباشد


کلیدواژه‌ها:

تلاطم - تغییرات سطح آب - تحریک سینوسی - دیواره محدود کننده تلاطم - شبکه عصبی


نحوه استناد به مقاله:

در صورتی که می خواهید در اثر پژوهشی خود به این مقاله ارجاع دهید، به سادگی می توانید از عبارت زیر در بخش منابع و مراجع استفاده نمایید:


وثوقی فر, حمیدرضا و پگاه فرشادمنش، ۱۳۹۱، بررسی عددی آزمایشگاهی فازی آرایش های مختلف دیوارهای محدود کننده تلاطم بررسی عددی آزمایشگاهی فازی آرایش های مختلف دیوارهای محدود کننده تلاطم - -مخازن در تغییرات سطح آب، نهمین کنگره بین المللی مهندسی عمران، اصفهان، دانشگاه صنعتی اصفهان


در داخل متن نیز هر جا که به عبارت و یا دستاوردی از این مقاله اشاره شود پس از ذکر مطلب، در داخل پارانتز، مشخصات زیر نوشته می شود.
برای بار اول: (وثوقی فر, حمیدرضا و پگاه فرشادمنش، ۱۳۹۱)
برای بار دوم به بعد: (وثوقی فر و فرشادمنش، ۱۳۹۱)