فصل سوم پایان نامه استرس شغلی پرستاران

فصل سوم پایان نامه استرس شغلی پرستاران
فصل سوم پایان نامه استرس شغلی پرستاران|42081204|zaranetwork

هدف از بررسی رابطه بین فرسودگی هیجانی با استرس شغلی ، تعهدسازمانی و تفکر سازنده پرستاران می باشد


مشخصات فایل
تعداد صفحات33حجم171/674 کیلوبایت فرمت فایل اصلیdocx
توضیحات کامل

این فصل از تحقیق به تشریح نوع پژوهش، روش شناسی، نحوه انتخاب جامعه و تعیین نمونه، بررسی متغیرهای مورد مطالعه و روش ها و ابزارهای گردآوری داده ها و تحلیل داده ها می پردازد. در طراحی تحقیق، محقق باید برنامه ای روشن برای انتخاب نمونه، جمع آوری داده ها، و تحلیل آنها تدوین نماید. اگر طرح تحقیق نقصان داشته باشد، تفسیر نتایج تحقیق نیز مشکل یا غیرممکن خواهد بود. نقش آمار و فنون آماری در تحقیق تربیتی بسیار مهم است بطوریکه فنون آماری بکار رفته در تحقیق می بایست اعتبار و پایایی آزمون ها و دیگر ابزارهای اندازه گیری را مشخص کنند. دیگر روش ها برای تحلیل داده ها به منظور پاسخ دادن به سوالات یا آزمون فرضیه های مورد علاقه محقق، مورد استفاده قرار می گیرند.


علم آمار نقش اساسی در تحقیق کمی دارد و در تحقیق کیفی نیز کاربردهایی دارد. یک نمونه تحقیق به احتمال بسیار زیاد از انسان ها تشکیل شده است، ولی در برخی پژوهش ها، از مدارک،وقایع یا دیگر پدیده ها نیز نمونه گیری می شود. منطق نمونه گیری محق به کمی یا کیفی بودن تحقیق بستگی دارد. در تحقیق کمی پژوهشگر تلاش دارد نمونه ای را برگزیند که معرف یک جامعه تعریف شده است. در حالی که در تحقیق کیفی، محقق یک مورد یا مواردی را انتخاب می کند. روش های جمع آوری داده ها بسته به هدف تحقیق متفاوت است. محققان می توانند آزمون های تراز شده، مقیاس های شخصیت یا پرسشنامه ها را اجرا نمایند. انتخاب های دیگر، اجرای مصاحبه یا انجام مشاهده است. که هر کدام از این روش ها مزایا و محدودیت هایی دارند(گال ، 1942).

فهرست مطالب
چکیده 1

فصل سوم (روش اجرای تحقیق)
31) مقدمه
32) روش شناسی پژوهش
33) جامعه آماری و حجم نمونه
34) متغیرهای مورد بررسی
35) روش پژوهش
351) ابزار گرد آوری داده ها
36) روش ها و ابزار تجزیه و تحلیل داده ها


منابع
منابع فارسی:
منابع غیرفارسی:


"

مطالب دیگر:
📚پاورپوینت آشنایی با معماری اسلامی، پروژه مسجد- مدرسه سپهسالار📚پروژه برداشت از بنای تاریخی مسجد و مدرسه سپهسالار📚پاورپوینت روستای علی سید از توابع شهرستان ساوجبلاغ📚تحقیق هنر اسلامی📚تحقیق نماسازی در ساختمان📚تحقیق برج پیزا📚تحقیق نگرشي بر ساختار و ساختمان ساز گيتار📚تحقیق منابع صنایع اسلامی📚تحقیق مقایسه تطبیقی گروه های موسیقی از قاجار تاکنون📚تحقیق مفهوم فضای شهری📚تحقیق معماری هخامنشی📚طرح دانشگاه معماری سه طبقه به همراه خوابگاه📚پاورپوینت فصل دوم کتاب رفتار سازمانی رابینز و جاج، ترجمه مهدی زارع📚پاورپوینت فصل سوم کتاب رفتار سازمانی رابینز و جاج، ترجمه مهدی زارع📚پاورپوینت فصل چهارم کتاب رفتار سازمانی رابینز و جاج، ترجمه مهدی زارع📚پاورپوینت فصل پنجم کتاب رفتار سازمانی رابینز و جاج، ترجمه مهدی زارع📚پاورپوینت فصل ششم کتاب رفتار سازمانی رابینز و جاج، ترجمه مهدی زارع📚پاورپوینت فصل هفتم کتاب رفتار سازمانی رابینز و جاج، ترجمه مهدی زارع📚پاورپوینت فصل هشتم کتاب رفتار سازمانی رابینز و جاج، ترجمه مهدی زارع📚پاورپوینت فصل نهم کتاب رفتار سازمانی رابینز و جاج، ترجمه مهدی زارع📚پاورپوینت فصل دهم کتاب رفتار سازمانی رابینز و جاج، ترجمه مهدی زارع📚پاورپوینت فصل یازدهم کتاب رفتار سازمانی رابینز و جاج، ترجمه مهدی زارع📚پاورپوینت فصل دوازدهم کتاب رفتار سازمانی رابینز و جاج، ترجمه مهدی زارع📚پاورپوینت فصل سیزدهم کتاب رفتار سازمانی رابینز و جاج، ترجمه مهدی زارع📚پاورپوینت فصل چهاردهم کتاب رفتار سازمانی رابینز و جاج، ترجمه مهدی زارع