جایگاه نظم عمومی در انحلال نکاح در حقوق ایران

جایگاه نظم عمومی در انحلال نکاح در حقوق ایران
جایگاه نظم عمومی در انحلال نکاح در حقوق ایران|42077511|zaranetwork

موضوع این پایان نامه می باشد.که در سه قسمت فسخ نکاح، طلاق و حقوق زوجین پس از طلاق بصورت کامل و جامع صحبت می شود.


مشخصات فایل
تعداد صفحات62حجم55/213 کیلوبایت فرمت فایل اصلیdocx
توضیحات کامل

موضوع این پایان نامه می باشد.که در سه قسمت فسخ نکاح، طلاق و حقوق زوجین پس از طلاق بصورت کامل و جامع صحبت می شود.


مقدمه

حساسیت مباحث خانواده در هر دو بعد تحکیم و انحلال، ایجاب می کند که تمامی امور حقوقی مربوط به نکاح و طلاق به طور اختصاصی با دقت نظر و وسواس بیشتری مورد بررسی قرار گیرد؛ زیرا از رهگذر همین کنکاش ها است که ابهامات موجود در زمینه مباحث حساس خانواده بر طرف می گردد و در اثر همین دقت نظر ها است که می توان موارد سکوت قانون را در مباحث حقوقی تبیین نمود.هرگاه عقدی بر اثر امری زایل شود، به این زوال عقد انحلال می گویند. از آن جایی که انحلال یکی از آثار عقد صحیح است لذا، گاهی از موارد در تمایز بین انحلال و بطلان عقد ابهام واقع می گردد.


در مواردی که بطلان نکاح اعلام می شود ، حکم بطلان نشان می دهد که به دلیل فقدان یکی از شرایط اساسی یا وجود یکی از موانع نکاح، هیچ رابطه حقوقی ایجاد نشده است و بر آنچه به ظاهر واقع شده اثری بار نیست. زیرا، عقد باطل در نظر قانون وجود خارجی ندارد و مانند این است که هیچ پیمانی بین زن و مرد امضاء نشده است. ولی انحلال نکاح در مواردی است که عقد با تمام شرایط لازم به طور صحیح وجود می آید و آثار نکاح را به جا می گذارد و پس از مدتی منحل می شود. در این فرض رابطه زن و شوهر در دورانی که با هم به سر برده اند مشروع است و فرزندانشان نسب درست دارند.( کاتوزیان.1384.ص198 ) عقد نکاح دائم با دو نهاد فسخ و طلاق منحل می شود. مطابق قانون مدنی که در ماده 1120 مقرر گردیده: « عقد نکاح به فسخ یا به طلاق یا به بذل مدت در عقد انقطاع منحل می شود. »


فهرست مطالب
جایگاه نظم عمومی در انحلال نکاح
مقدمه 4
3-1 فسخ 5
3-1-1 موجبات فسخ نکاح 7
3-1-1-1 خیار عیب 7
3-1-1-1-1 عیوب مرد 8
3-1-1-1-2 عیوب زن 9
3-1-1-2 جنون زن و مرد 10
3-1-1-3 تدلیس و تخلف از شرط صفت 11
3-1-1-3-1 تدلیس 12
3-1-1-3-2 تخلف از شرط صفت 13
3-1-2 تأثیر فسخ در شروط ضمن عقد نکاح 13
3-2 طلاق 16
3-2-1 طلاق با اراده مرد 18
3-2-1-1 ارجاع به داوری 19
3-2-1-2 لزوم دخالت دادگاه و اجازه دادگاه 21
3-2-1-3 شرایط اجرای صیغه طلاق 23
3-2-1-3-1 به کار گیری الفاظ خاص 23
3-2-1-3-2 حضور شاهد در اجرای صیغه طلاق 24
3-2-2 طلاق به درخواست زن 25
3-2-2-1 ماهیت طلاق قضایی 26
3-2-2-2 موارد طلاق قضایی 27
3-2-2-2-1 عجز شوهر از پرداخت نفقه 29
3-2-2-2-2 طلاق زوجه غایب مفقودالاثر 30
3-2-2-2-3 طلاق به دلیل عسر و حرج زن 31
3-2-3 طلاق توافقی 33
3-2-4 وکالت زن در طلاق 35

3-3 حقوق زوجین پس از طلاق 38

3-3-1 حقوق مالی زوجین پس از طلاق 39
3-3-1-1 نفقه 39
3-3-1-1-1 نفقه زن در عده طلاق رجعی 40
3-3-1-1-2 نفقه زن در عده طلاق بائن 40
3-3-1-2 ارث زوجین 41
3-3-1-2-1 میراث زوجه در طلاق رجعی 42
3-3-1-2-2 طلاق در حال بیماری 43
3-3-1-3 مهریه 43
3-3-1-4 تنصیف دارایی 44
3-3-2 حقوق غیر مالی زوجین بعد از طلاق 44
3-3-2-1 رجوع 44
3-3-2-2 حضانت 45
3-3-3 موارد سقوط حقوق زوجین 47
3-3-3-1 سقوط حق حضانت 47
3-3-3-1-1 جنون 47
3-3-3-1-2 ازدواج مجدد مادر 48
3-3-3-1-3 کفر 49
3-3-3-1-4 عدم صلاحیت اخلاقی 49
3-3-3-1-5 عدم استطاعت مالی 50
3-3-3-2 سقوط نفقه 50
3-3-3-2-1 نشوز 51
3-3-3-2-2 زوجه صغیره 51
3-3-3-2-3 ارتداد زوجه 51
3-3-3-2-4 زوج صغیر 52
3-3-3-3 سقوط ارث 52
3-3-3-3-1 کفر 52
3-3-3-3-2 قتل 53
3-3-3-3-3 لعان 53
3-3-3-3-4 مفقودالاثر بودن 54
منابع 55"

مطالب دیگر:
گزارش کار دوره کارورزی رشته مهندسي کامپیوتر نرم افزارپاورپوینت سازه های چادری و پوسته ای و اصول ساخت آنهاپروژه و تحقیق راههای افزایش خلاقیت در کودکانپروژه و تحقیق لامپ ها و باتریهاپروژه و تحقیق آلودگی محیط زیست و راههای مقابله با آنپاورپوینت عيب يابي خودرو با رنگ دود اگزوزکتاب- واژه نامه معماری- در 80 صفحه-pdfراهكارهاي توسعه و پيشرفت بر اساس الگوي جامعه اسلامي ايرانياجتماع امر و نهيبررسي روابط بين استاد و شاگردي در حوزه هاي علميه و دانشگاه هااستصحاببرهان نظم و اشكالات پيرامون آنربا در اسلاموجوه افتراق بدل و عطف بيانبررسی فرایندهاي ژئومورفولوژي محدود کننده در توسعه فیزیکی شهر با سیستم اطلاعات جغرافیاییچالشها و فرصتهاي توسعه اکوتوریسم استان کرمانکارآموزی و پروژه ترتیب و روش اجرای کارهای عمومی ساختمانپروژه و تحقیق اصول اجرای قابهای لغزان در سازه های بزرگپاورپوینت کرومیت چیست و کاربرد آن در ساختمان چگونه استپاورپوینت اجرای سازه های بتنیتقویت مهارت Speaking زبان انگلیسیبررسی روند برج های تقطیر همراه با واکنشتحقیق مهارت حل مسئله در کودکانپاورپوینت مهارت حل مسئله در کودکان چگونه است؟دانلود پاورپوینت فصل ششم کتاب طراحی سیستم های صنعتی دکتربشیری(مسائل مکانیابی انبار)