مقاله تعریف و بررسی لغوی و حقوقی خانواده در حقوق ایران و اسناد و مدارک بین الملل

مقاله تعریف و بررسی لغوی و حقوقی خانواده در حقوق ایران و اسناد و مدارک بین الملل
مقاله تعریف و بررسی لغوی و حقوقی خانواده در حقوق ایران و اسناد و مدارک بین الملل|42074346|zaranetwork

هدف از این می باشد


مشخصات فایل
تعداد صفحات18حجم0/66 کیلوبایت فرمت فایل اصلیdoc
توضیحات کامل
دانلود مقاله رشته حقوقتعریف و بررسی لغوی و حقوقی خانواده در حقوق ایران و اسناد و مدارک بین الملل

چکیده

این پژوهش با روش توصیفی- تحلیلی و مطالعات کتابخانه‌ای، به بررسی نقش عوامل اجتماعی (با تأکید بر خانواده) در بزهکاری اطفال و نوجوانان پرداخته و ویژگی‌های این اختلال را بیان کرده است. نتیجه‌های حاصل از این تحقیق، اثبات رابطه مستقیم بزهکاری کودکان و نوجوانان در صورت اختلال در رویکرد خانواده عدم توجه آنان اختلافات و مشکلات خانوادگی است.

واژگان کلیدی:

مفهوم خانوادهبزهکاری اطفالبزهکاری نوجوانان

خانواده

خانواده عبارت است از یک واحد اجتماعی که از ازدواج زن و مردی به وجود می‌آید و فرزندان آن‌ها کامل‌کننده آن خواهند بود. خانواده از مهم‌ترین ارکان رشد و پرورش اطفال و نوجوانان در همه زمینه‌هاست. پدران و مادران دنیای کودکان‌اند و طفل بخش اعظم آموخته‌ها و مکتسبات خود را از آنان دارد. آموزش‌های مستقیم و غیرمستقیم والدین، القائات، امر و نهی‌ها، رفتارهای آنان همه و همه در کودک مؤثرند.

فهرست مطالب

چکیده

خانواده

گفتار اول: مفهوم خانواده

بند اول: خانواده از دیدگاه جامعه‌شناسانبند دوم: خانواده از دیدگاه حقوق‌دانانگفتار دوم: اهمیت خانواده در بزهکاری اطفال و نوجوانان

منابع


"