فریب در ازدواج از نگاه فقه و حقوق و ارائه پیشنهادات پیشگیری

فریب در ازدواج از نگاه فقه و حقوق و ارائه پیشنهادات پیشگیری
فریب در ازدواج از نگاه فقه و حقوق و ارائه پیشنهادات پیشگیری|42053348|zaranetwork

در دانلود مقاله رشته حقوق به بررسی می پردازیم


مشخصات فایل
تعداد صفحات21حجم0/50 کیلوبایت فرمت فایل اصلیdoc
توضیحات کامل
دانلود مقاله رشته حقوق چکیده:فریب در ازدواج (تدلیس) به مفهوم اثبات صفات مطلوب یا رفع عیوب به صورت دروغین، از جمله عوامل فروپاشی نظام خانواده یا تیرگی روابط زوجین است. بدین لحاظ زن و مرد از فریب یکدیگر نهی شده اند، علاوه بر آن، فریب دارای پیامدهای حقوقی نیز می باشد.راهی که شارع مقدس برای جبران این ضرر پیش بینی نموده، حق فسخ نکاح است. امروزه مردان به جهت آشنایی با این حق به راحتی از آن بهره می برند، ولی اغلب زنان به جهت عدم آشنایی با این حق، زمانی که مورد تدلیس واقع می شوند، به طلاق روی آورده و از حقوق خود نیز می گذرند. لذا در این نوشتار به صورت اجمال، به تدلیس و فریب در ازدواج از منظر فقه و حقوق پرداخته شده و در انتها چند پیشنهاد قانونی جهت پیشگیری از فریب در ازدواج ارائه گردیده است. واژگان کلیدی:تدلیسفریب در ازدواجفسخ نکاحصفت مشروط مقدمه:امروزه آسیب های مختلف اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی و بهداشتی سلامت جامعه را تهدید می کند. هزینه این تهدیدات هر دو جنس زن و مرد را شامل می شود، ولی گاه یکی از این دو جنس بیشتر در معرض خطر قرار می گیرد. از جمله این آسیب ها می توان به رواج فریب و تدلیس در روابط افراد با یکدیگر و در امر مهم ازدواج اشاره نمود. عدم صداقت هنگام انتخاب همسر که منجر به فریب طرف مقابل در ازدواج می شود، آثار و پیامدهای حقوقی ویژه‎ای دارد که با عنوان قانون «تخلف از شرط صفت» در قانون مدنی مطرح است.ماده 1128 ق.م. بیان می دارد: «هرگاه در یکی از طرفین صفت خاصی شرط شده و بعد از عقد معلوم شود که طرف مذکور فاقد وصف مقصود بوده، برای طرف مقابل حق فسخ خواهد بود، خواه وصف مذکور در عقد تصریح شده یا عقد متبایناً بر آن واقع شده باشد».از آنجا که متأسفانه تدلیس در ازدواج از جانب دختران رو به افزایش است ونیز دختران ساده دل و زودباور، در تدلیس خواستگاران خویش به شدت آسیب پذیر هستند، آشنایی با قوانین مربوطه و تحلیل آن ضروری می نماید.قبل از بررسی این ماده قانونی، ابتدا برخی از پرونده های موجود در دادگاهها که موضوع آن به گونه ای مرتبط با این ماده قانونی می باشد، مطرح می گردد. فهرست مطالبآثار فقهی- حقوقی فریب در ازدواج 1چکیده: 1واژگان کلیدی: 2تدلیس 4روایات فسخ نکاح و تدلیس 5جمع بندی روایات 8جدول (1): مصادیق تدلیس در نکاح، بر حسب تعداد احادیث 8جدول (2): احکام تدلیس در نکاح، برحسب تعداد احادیث 8موارد فسخ نکاح در فقه 9جدول (3): حکم علم و جهل زوجین به بیماری قبل و بعد از عقد 9انواع شرط صفت و تخلف از صفت مشروط 10تفاوت تدلیس با تخلف از شرط صفت 11حکم تدلیس در آرای فقیهان 12فسخ نکاح در صورت عدم بکارت 13قوانین فسخ نکاح به واسطه تخلف از وصف مشروط 14مقایسه قانون ایران با فرانسه 15پیشنهادات 17فهرست منابع: 19
"