ارزیابی، مکان یابی، مسکن مهر، مدل تحلیل سلسله مراتبی (AHP)

ارزیابی، مکان یابی، مسکن مهر، مدل تحلیل سلسله مراتبی (AHP)
ارزیابی، مکان یابی، مسکن مهر، مدل تحلیل سلسله مراتبی (AHP)|41010014|zaranetwork

چکیده:

مکان یابی مناسب زمین یکی از مهم ترین عامل ایجاد مسکن و به دلیل دارا بودن ماهیت چند وجهی، فرآیندی بسیار پیچیده است. استفاده از مدل های تصمیم گیری در مکانیابی موجب تسهیل و انتخاب بهینه سایت می گردد. یکی از روش های تصمیم گیری از طریق وزن دهی به معیارها، روش تحلیل سلسله مراتبی AHP است. با استفاده از این روش معیارها و زیرمعیارها رتبه بندی می شوند و گزینه های مناسب برای مکانیانی انتخاب می شوند. در این مقاله با هدف تسهیل مکان یابی فضاهای مسکونی و با استفاده از روش توصیفی - تحلیلی، پس از بررسی فرآیند مذکور، معیارها و زیرمعیارهای مؤثر در مکان یابی فضاهای مسکونی معرفی و درخت واره سلسله مراتب معیارها ترسیم می شود. سپس این معیارها در قالب پرسشنامه ای تنظیم و در بین متخصصان برنامه ریزی شهری و مسکن توزیع شده و برای میانگین وزن های داده شده هر معیار و زیر معیار، از مقایسه دو دویی ماتریس های توماس الساعتی، جهت رتبه بندی استفاده شده است. نهایتاً تحقق معیارهای مذکور به ترتیب اولویت آن در 13 تحقیق مسکن مهر استان یزد به عنوان نمونه مطالعات میدانی بررسی می شود. اطلاعات لازم برای مکان یابی نیز در قالب پرسشنامه ای از سازمان مسکن استان یزد استخراج و سپس داده های خام دسته بندی و تحلیل شدند و برآیند نتایج به شکل ماتریس ارزیابی مکانیابی برای کل تحقیق ها ترسیم شده است. نتایج ارزیابی نشان از مکانیایی مناسب تحقیق های مذکور بوده و البته نواقصی نیز وجود دارد که مسلماً پاسخ گویی همزمان به تمام معیارها بسیار دشوار است و در مواردی با توجه به اولویت های مطرح شده پاسخ گویی به یک معیار منتج به عدم امکان مکان یابی مناسب می گردد.


مطالب دیگر:
📜دانلود گزارش کارآموزی بهمن موتور📜دانلود گزارش کار آموزی تصفیه گاز و گوگرد سازی جدید📜دانلود گزارش کار آموزی حسابداری📜دانلود گزارش کار آموزی دامپزشکی در روستا 📜تحقیق درباره از طلوع تا غروب - امام خمینی📜تحقیق درباره ازدواج حضرت علی📜دانلود گزارش کار آموزی در شرکت رینگ سازی 📜دانلود گزارش کار آموزی شرکت گاز 📜تحقیق درباره ازدواج حضرت علي با حضرت فاطمه📜دانلود گزارش کار آموزی کامپیوتر شعبه تامين اجتماعي ميانه 📜تحقیق درباره استاندارد سازي در طراحي مهندسي📜دانلود گزارش کار آموزی مهندسی کامپیوتر اداره مخابرات استان خوزستان آشنایی با شبکه های کامپیوتری📜دانلود طرح کارافرینی پرورش شتر مرغ📜تحقیق درباره استراتژی تولید📜دانلود طرح کارافرینی خدمات رایانه ای 📜تحقیق درباره استراتژي رشد📜دانلود گزارش کاراموزی بیمه 📜تحقیق درباره استفاده از پروبيوتيك ها درتغذيه طيور📜دانلود گزارش کاراموزی حسابداری شركت برق منطقه اي فارس📜تحقیق درباره استفاده از كنجاله كلزا در جيره مرغان تخمگذار📜تحقیق درباره اسدالله علم و قيام 15 خرداد 42📜دانلود گزارش کاراموزی شیمی پی وی سی 📜دانلود گزارش کاراموزی طراحی صفحات وب📜دانلود گزارش کاراموزی عمران شرکت طوس عامر 📜دانلود گزارش کاراموزی کامپيوتر java طراي وب