بررسی تأثیرارتباطات یکپارچه بازاریابی بر برندسازی

بررسی تأثیرارتباطات یکپارچه بازاریابی بر برندسازی
بررسی تأثیرارتباطات یکپارچه بازاریابی بر برندسازی|41008977|zaranetwork

فهرست مطالب

عنوان صفحه

فصل اول (کلیات تحقیق). 1

1-1 مقدمه. 1

1-2-بیان مسئله. 4

1-3- ضرورت واهمیت تحقیق.. 6

1-4- اهداف تحقیق.. 8

1-5- سوال اصلی تحقیق.. 8

1-6- روش سنجش وابزارگرداوری اطلاعات... 9

1-7-1 مطالعات کتابخانه ای... 9

1-7-2 تحقیقات میدانی.. 9

1-8 روش تجزیه وتحلیل اطلاعات... 9

1-9- مدل تحقیق.. 10

فصل دوم (مروری بر ادبیات تحقیق).. 11

2-1 مقدمه. 12

2-2- تعریف بازاریابی.. 12

2-3- مدیریت بازاریابی.. 13

2-4-استراتژی بازاریابی درسازمانهای مالی.. 14

2-5- بازاریابی خدمات... 16

2-6- ویژگی های خدمات... 17

2-7- آمیخته بازاریابی خدمات... 18

2-8- ارتباطات... 20

2-9- فرآیندارتباطات... 21

2-10- مدل هرمی کیچین وشولتز. 24

2-11-مدلIMCوبازاریابی خدمات... 25

2-12- مدل هماهنگی ارتباطات یکپارچه. 26

2-13- موضوعات پژوهشی ارتباطات یکپارچه بازاریابی ازسال 1990 تا2006. 27

2-14- الگوی فرایندی ارتباطات یکپارچه بازاریابی.. 29

2-15- ارتباطات یکپارچه بازاریابی.. 30

2-15-1- مفهوم بازاریابی مستقیم.. 30

2-15-1-1- شیوه های بازاریابی مستقیم.. 30

2-15-1-2- بازاریابی مستقیم درسازمانهای مالی.. 32

2-15-2- تعریف تبلیغات... 32

2-15-2-1- تبلیغات درحوزه بانک..... 33

2-15-2-2- چالشهای اساسی موجوددرتبلیغات سازمانهای مالی ایران.. 34

2-15-2-3- اهداف تبلیغات دربازاریابی سازمانی.. 35

2-15-3- پیشبردفروش.... 36

2-15-4- تکنیک های کاربردی درروابط عمومی.. 36

2-16- تعاریف برند.. 37

2-17- اهمیت برند.. 38

2-18- هویت برند.. 40

2-19- تصویربرند.. 41

2-20- شخصیت برند.. 43

2-21- فرایندمدیریت استراتژیک برند.. 44

2-22- ارزش ویژه برند.. 45

2-23-آگاهی ازبرند.. 47

2-24- اعتباربرند.. 47

2-25- قدرت... 49

2-26- ساختن برندقوی... 49

2-27- مولفه های ایجادبرندقوی... 51

2-27-1- ثبات برند.. 51

2-27-2- سودآوری برند.. 52

2-27-3- گسترش جغرافیایی برند.. 53

2-27-4- رهبری برند.. 54

2-28- عملکردبرند.. 56

2-29-ارتباط عملکردارتباطات یکپارچه بازاریابی وعملکردبرند.. 57

فصل سوم (نتیجه گیری).. 58

3-1- نتیجه‌گیری... 59

3-2- محدودیت های تحقیق.. 61

3-3- پیشنهادهابرای تحقیقاتآتی.. 61

منابع ومأخذ.. 63


مطالب دیگر:
📖دانلود تحقیق درباره ی موانع توسعه بهره وري درايران📖دانلود تحقیق درباره ی نقاشان معروف جهان📖دانلود تحقیق درباره ی واحد بازيابي گوگرد در پالايشگاه📖دانلود تحقیق درباره ی حكومت اسلامي در وصيت نامه امام خميني📖دانلود تحقیق درباره ی مدیریت دامنه پروژه📖دانلود تحقیق درباره امويان 📖دانلود تحقیق درباره ترس 📖دانلود تحقیق درباره ترفندهای ویندوز ویستا 📖دانلود تحقیق درباره ترانسفورماتور📖دانلود تحقیق درباره تخت جمشید 📖دانلود تحقیق درباره تحولات زيستي ، رواني و اجتماعي نوجوان 📖دانلود تحقیق درباره تريستور و ساختمان آن 📖دانلود تحقیق درباره ترس و اضطراب کودک و نوجوان📖دانلود تحقیق درباره تشخیص ژنتیکی قبل از لقاح 📖بنر لایه باز طرح در مورد حضرت زهرا - psd حضرت زهرا📖بنر لایه باز طرح در مورد میلاد حضرت زهرا - psd حضرت زهرا📖بنر لایه باز طرح در مورد امام محمد باقر (ع) - psd امام محمد باقر (ع)📖بنر لایه باز طرح در مورد امام محمد باقر (ع) - psd امام محمد باقر (ع) 📖بنر لایه باز طرح در مورد امام علی نقی (ع) - psd امام علی نقی (ع) 📖بیماری Cryptosprodiosis در طیور📖فعالیت غیرکلاسی صفحه 57 کاروفناوری ششم در مورد مهارت های کارباچوب تحقیق کنید📖اطلاعات جمع آوری کنید صفحه 30 کتاب علوم کلاس هشتم📖دانلود تحقیق درباره توسعه روستايي 📖دانلود تحقیق درباره توسعه پايدار كشاورزي📖دانلود تحقیق درباره جامعه شناسي