ترجمه مقاله عنوان الگوریتم لازم برای خانه های هوشمند انرژی و مدیریت ان و تجزیه و تحلیل پاسخ به تقاضا

ترجمه مقاله عنوان الگوریتم لازم برای خانه های هوشمند انرژی و مدیریت ان و تجزیه و تحلیل پاسخ به تقاضا
ترجمه مقاله عنوان الگوریتم لازم برای خانه های هوشمند انرژی و مدیریت ان و تجزیه و تحلیل پاسخ به تقاضا|41007571|zaranetwork

عنوان الگوریتم لازم برای خانه های هوشمند انرژی و مدیریت ان و تجزیه و تحلیل پاسخ به تقاضا | 2012

An Algorithm for Intelligent Home Energy Management and Demand Response Analysis

چکیده:

مدیریت خانه های انرژی (HEM) سیستم جدایی ناپذیری از یک شبکه هوشمند است که بطور بلقوه می تواند به تقاضای فعال برنامه های کاربردی افراد ساکن در این خانه ها پاسخ دهد. این مقاله به ارائه یک الگوریتم برای HEM)) هوشمند جهت مدیریت مصرف برق بادی لوازم خانگی با شبیه سازی تجزیه و تحلیل پاسخ به تقاضا DR)) پرداخته است الگوریتم پیشنهادی در راستای مدیریت بارهای خانگی با توجه به اولویت از پیش تعیین شده بوده و مجموع مصرف برق خانگی را در یک سطح خاص تضمین می کند ابزار شبیه سازی با به نمایش گذاشتن استفاده از الگوریتم پیشنهادی درDR)) است این مقاله نشان می دهد که ابزار را می توان برای تجزیه و تحلیلDR)) برای ساکنین استفاده نمود با توجه به عدم شناخت در مورد پتانسیل های DR)) در بازار این کار به عنوان یک قدم اساسی در راستای این بینش که DR چه مقدار می تواند برای ساکنین مفید باشد بررسی هایی انجام شده است

کلمات کلیدی:

پاسخ به تقاضا،DR))، انتخاب مشتری، مدیریت انرژی خاسته، HEM)) اولویت بار، لوازم خانگی هوشمند.

1-مقدمه

در طول چند دهه گذشته سیستم های برق تحت تنش روز افزون با توجه به افزایش تقاضای برق بوده است قطعی خطوط یک عامل شایع در شرایط تنش بوده که به احتمال زیاد در طول ساعات اوج مصرف رخ می دهد. چنین حوادثی یک وضعیت محدود دارد که در ان ممکن است به خاموشی بزرگ یک منطقه منجر شود پاسخ به تقاضا DR)) برای مقابله با چنین حادثه غیر منظره در محدوده بارهای سیستم پیش بینی شده است که به موجب تعادل بین عرضه و تقاضای برق بوجود می ایدDR همچنین نقش مهم در تفسیر بار دارد که م یتواند به قابلیت اطمینان و کارایی کمک کند در ایالات متحده بسیاری از برنامه های DR به طور گسترده توسط ساکنین اماکن تجاری صنعتی اجرا شده است.


مطالب دیگر:
پاورپوینت درس بیست و سوم کارگاه کارآفرینی و تولید پایه دهم مدل کسب و کار (قسمت پنجم) درآمدزاییپاورپوینت درس بیست و دوم کارگاه کارآفرینی و تولید پایه دهم مدل کسب و کار (قسمت چهارم) ارتباط با مشتریانپاورپوینت درس بیست و یکم کارگاه کارآفرینی و تولید پایه دهم مدل کسب و کار (قسمت سوم) تعیین کانال توزیعپاورپوینت درس بیستم کارگاه کارآفرینی و تولید پایه دهم مدل کسب و کار (قسمت دوم) طراحی ارزش پیشنهادیپاورپوینت درس نوزدهم کارگاه کارآفرینی و تولید پایه دهم مدل کسب و کار (قسمت یکم) مشتری شناسیپاورپوینت درس هجدهم کارگاه کارآفرینی و تولید پایه دهم تعیین نوع کسب و کارپاورپوینت درس هفدهم کارگاه کارآفرینی و تولید پایه دهم سنجش کارآفرینیپاورپوینت درس شانزدهم کارگاه کارآفرینی و تولید پایه دهم نوآوری و تریزپاورپوینت درس پانزدهم کارگاه کارآفرینی و تولید پایه دهم ایده یابی، ساختن ایده و الگوبرداریپاورپوینت درس چهاردهم کارگاه کارآفرینی و تولید پایه دهم تشخیص فرصت، ایده پردازی و ارزیابی ایدهپاورپوینت درس سیزدهم کارگاه کارآفرینی و تولید پایه دهم توسعه خلاقیت تیمیپاورپوینت درس دوازدهم کارگاه کارآفرینی و تولید پایه دهم توسعه خلاقیت فردیپاورپوینت درس یازدهم کارگاه کارآفرینی و تولید پایه دهم تفکر خلاق (واگرا)پاورپوینت درس دهم کارگاه کارآفرینی و تولید پایه دهم تفکرپاورپوینت درس نهم کارگاه کارآفرینی و تولید پایه دهم طراحی مسیر شغلی (قسمت سوم)‌ شناسایی مهارت ها، استعدادها، علایق و جمع بندیپاورپوینت درس هشتم کارگاه کارآفرینی و تولید پایه دهم طراحی مسیر شغلی (قسمت دوم)‌ شناسایی ارزش ها و نیازهاپاورپوینت درس هفتم کارگاه کارآفرینی و تولید پایه دهم طراحی مسیر شغلی (قسمت اول) کارگاه توسعه شخصیپاورپوینت درس ششم کارگاه کارآفرینی و تولید پایه دهم خودشناسیپاورپوینت درس پنجم کارگاه کارآفرینی و تولید پایه دهم هدف گذاری و تصمیم گیریپاورپوینت درس چهارم کارگاه کارآفرینی و تولید پایه دهم حل مسئلهپاورپوینت درس سوم کارگاه کارآفرینی و تولید پایه دهم تقویت کار تیمیپاورپوینت درس دوم کارگاه کارآفرینی و تولید پایه دهم کار تیمی موفقپاورپوینت درس اول کارگاه کارآفرینی و تولید پایه دهم تیم سازیپاورپوینت درباره خصوصیات بندگان شایسته خداوندپاورپوینت درباره ویژگی های شیطان و سرگذشت او