آمار معاملات روزانه و محاسبه متغیرهای مالی شرکت گروه بهمن در سال 82

آمار معاملات روزانه و محاسبه متغیرهای مالی شرکت گروه بهمن در سال 82
آمار معاملات روزانه و محاسبه متغیرهای مالی شرکت گروه بهمن در سال 82|41006534|zaranetwork

این فایل شامل آمار معاملات روزانه شرکت گروه بهمن در سال 82 بوده و شامل بخشهای نوسان، نسبت قیمت به سود، سود هر سهم،بالاترین و پایین ترین قیمت، حجم سهام و ارزش بازاری می باشد