آمار معاملات روزانه و محاسبه متغیرهای مالی شرکت گروه بهمن در سال 80

آمار معاملات روزانه و محاسبه متغیرهای مالی شرکت گروه بهمن در سال 80
آمار معاملات روزانه و محاسبه متغیرهای مالی شرکت گروه بهمن در سال 80|41006531|zaranetwork

این فایل شامل آمار معاملات روزانه شرکت گروه بهمن در سال 80 بوده و شامل بخشهای نوسان، نسبت قیمت به سود، سود هر سهم،بالاترین و پایین ترین قیمت، حجم سهام و ارزش بازاری می باشد