آمار معاملات روزانه و محاسبه متغیرهای مالی شرکت نقش جهان در سال 80

آمار معاملات روزانه و محاسبه متغیرهای مالی شرکت نقش جهان در سال 80
آمار معاملات روزانه و محاسبه متغیرهای مالی شرکت نقش جهان در سال 80|41006483|zaranetwork

این فایل شامل آمار معاملات روزانه شرکت نقش جهان در سال 80 بوده و شامل بخشهای نوسان، نسبت قیمت به سود، سود هر سهم،بالاترین و پایین ترین قیمت، حجم سهام و ارزش بازاری می باشد