آمار معاملات روزانه و محاسبه متغیرهای مالی شرکت داروسازی لقمان در سال 90

آمار معاملات روزانه و محاسبه متغیرهای مالی شرکت داروسازی لقمان در سال 90
آمار معاملات روزانه و محاسبه متغیرهای مالی شرکت داروسازی لقمان در سال 90|41006473|zaranetwork

این فایل شامل آمار معاملات روزانه شرکت داروسازی لقمان در سال 90 بوده و شامل بخشهای نوسان، نسبت قیمت به سود، سود هر سهم،بالاترین و پایین ترین قیمت، حجم سهام و ارزش بازاری می باشد