آمار معاملات روزانه و محاسبه متغیرهای مالی شرکت کمباین سازی ایران در سال 90

آمار معاملات روزانه و محاسبه متغیرهای مالی شرکت کمباین سازی ایران در سال 90
آمار معاملات روزانه و محاسبه متغیرهای مالی شرکت کمباین سازی ایران در سال 90|41006431|zaranetwork

این فایل شامل آمار معاملات روزانه شرکت کمباین سازی ایران در سال 90 بوده و شامل بخشهای نوسان، نسبت قیمت به سود، سود هر سهم،بالاترین و پایین ترین قیمت، حجم سهام و ارزش بازاری می باشد