آمار معاملات روزانه و محاسبه متغیرهای مالی شرکت شکر شاهرود در سال 86

آمار معاملات روزانه و محاسبه متغیرهای مالی شرکت شکر شاهرود در سال 86
آمار معاملات روزانه و محاسبه متغیرهای مالی شرکت شکر شاهرود در سال 86|41006349|zaranetwork

این فایل شامل آمار معاملات روزانه شرکت شکر شاهرود در سال 86 بوده و شامل بخشهای نوسان، نسبت قیمت به سود، سود هر سهم،بالاترین و پایین ترین قیمت، حجم سهام و ارزش بازاری می باشد