آمار معاملات روزانه و محاسبه متغیرهای مالی شرکت شکر شاهرود در سال 83

آمار معاملات روزانه و محاسبه متغیرهای مالی شرکت شکر شاهرود در سال 83
آمار معاملات روزانه و محاسبه متغیرهای مالی شرکت شکر شاهرود در سال 83|41006347|zaranetwork

این فایل شامل آمار معاملات روزانه شرکت شکر شاهرود در سال 83 بوده و شامل بخشهای نوسان، نسبت قیمت به سود، سود هر سهم،بالاترین و پایین ترین قیمت، حجم سهام و ارزش بازاری می باشد