آمار معاملات روزانه و محاسبه متغیرهای مالی شرکت سرمایه گذاری البرز در سال 82

آمار معاملات روزانه و محاسبه متغیرهای مالی شرکت سرمایه گذاری البرز در سال 82
آمار معاملات روزانه و محاسبه متغیرهای مالی شرکت سرمایه گذاری البرز در سال 82|41006335|zaranetwork

این فایل شامل آمار معاملات روزانه شرکت سرمایه گذاری البرز در سال 82 بوده و شامل بخشهای نوسان، نسبت قیمت به سود، سود هر سهم،بالاترین و پایین ترین قیمت، حجم سهام و ارزش بازاری می باشد