جزوه كمک آموزشی حسابداری عمومی تکمیلی

جزوه كمک آموزشی حسابداری عمومی تکمیلی
جزوه كمک آموزشی حسابداری عمومی تکمیلی|41003962|zaranetwork

مفاهیم حسابداری
طبقه بندی متداول مفاهیم حسابداری به صورت زیر می باشد:
الف) مفروضات حسابداری: شامل فرض تفکیک شخصیت، فرض تداوم فعالیت، فرض واحد اندازه گیری، فرض دوره مالی و فرض تعهدی.
ب) اصول حسابداری: شامل اصل بهای تمام شده، اصل تحقق درآمد، اصل تطابق هزینه ها با درآمدها اصل افشاء.
ج) اصول یا میثاقهای محدود کننده: شامل اصل فزونی منابع بر مخارج، اصل اهمیت، اصل خصوصیات صنعت و اصل محافظه کاری.

الف) مفروضات حسابداری
آن گروه از مفاهیم حسابداری است که جنبه بنیادی و زیر بنایی دارند و به نحو قابل ملاحظه ای بر اندازه گیری، ثبت و گزارش اطلاعات حسابداری اثر می گذارند.
- فرض تفکیک شخصیت: مفهوم شخصیت در حسابداری عموماً به معنای این است که برای مقاصد گزارشگری مالی، واحد تجاری را باید به عنوان یک شخصیت مستقل از صاحب یا صاحبان آن در نظر گرفت. یکی از اثرات این فرض این است که در حسابداری درآمد هنگامی شناسایی و اندازه گیری می شود که برای واحد تجاری تحقق می یابد و نه هنگامی که بین صاحبان واحد مزبور توزیع می گردد.
- فرض تداوم فعالیت: حاکی از این است که واحد تجاری عملیات خود را در آینده قابل پیش بینی ادامه خواهد داد. به بیان دیگر، واحد تجاری آن قدر به موجودیت خود ادامه می دهد تا برنامه های جاری خود را اجراء و تعهدات خود را ایفا کند.
- فرض واحد اندازه گیری: در گزارشگری مالی رویدادها و فعالیتهای مالی واحد تجاری بر حسب پول اندازه گیری و بیان می شود. هرگونه اطلاعی که لازم باشد مشخصاً در متن صورتهای مالی آورده شود باید برحسب واحد پول قابل اندازه گیری باشد. چنانچه این اندازه گیری امکانپذیر نباشد، راه حل دیگر برای گزارش اطلاعات مربوط یادداشتهای همراه صورتهای مالی می باشد.
- فرض دوره مالی: جداسازی عملیات و رویدادهای مالی براساس دوره های زمانی کوتاهتر از عمر واحد تجاری، اصطلاحاً فرض دوره مالی نامیده می شود. فرض دوره مالی استفاده از روش تعهدی را به جای روش نقدی، در گزارشگری مالی ضروری می سازد. به بیان دیگر، چنانچه ارائه صورتهای مالی ادواری در طول عمر واحد تجاری لازم نبود، فرض تعهدی ضرورت پیدا نمی کند.
- فرض تعهدی : این فرض حاکی از این است که باید درآمدها به محض تحقق و هزینه ها به محض تحمل و بدون توجه به دریافت یا پرداخت وجه نقد مربوط شناسائی شود. این فرض بر تحقق درآمد، تحمل هزینه و تطابق دقیق هزینه ها با درآمدهای شناسایی شده، تاکید دارد.


مطالب دیگر:
📒پاورپوینت حقوق حاکم بر انتقال سهم الشرکه در شرکتهای تعاونی📒بررسی وضعیت موجود مدیریت پسماند شهرستان ایذه در سال 96-95📒بررسی مدیریت پسماندهای رادیواکتیو مراکز خصوصی و دولتی شهرستان اهواز در سال 96📒بررسی میزان تاثیر گیاه پالایی در حذف آلاینده ها📒بررسی رابطه بین هوش هیجانی و هوش معنوی با شخصیت دانشجویان پیام نور اهواز📒بررسی رابطه بین هوش هیجانی و رضایت زناشویی در بین دانشجویان متاهل دانشگاه پیام نور مرکز اهواز📒بررسی امکان طراحی روش RT – PCR برای تشخیص ازدیاد بیان ژنی ژن HER2 در نمونه های توموری بدخیم پستان📒بررسی حقوقی ارتداد و عوامل آن با نگاهی به ماهیت آزادی بیان📒بررسی اثر پارامترهای فرآیند متالورژی پودر در تولید كامپوزیت زیرکن📒بررسی تئوری پدیده تراوش با توجه به آمار سدسازی و مطالعات اخیر در زمینه تراوش📒پایان نامه بررسی و تشریح کامل تئوریهای تنیدگی📒بررسی و تشریح کامل رویکردها به خطای عامل سازمانی در سازمان📒طرح تفصیلی پایان نامه تدلیس در ازدواج و نحوه ضمانت اجرای کیفری آن📒مبانی نظری تدلیس در ازدواج و نحوه ضمانت اجرای کیفری آن📒تدلیس در ازدواج و نحوه ضمانت اجرای کیفری آن📒شرایط انتقال سهم الشرکه در شرکتهای تعاونی📒آثار انتقال سهم الشرکه در شرکتهای تعاونی📒پروپوزال افزایش فروش با مدونسازی برنامه بازاریابی📒مبانی نظری افزایش فروش با مدونسازی برنامه بازاریابی📒بررسی تاثیر نسبی و فزاینده سواد مالی ، اقتصادی و سواد تجاری بر موفقیت حرفه ای مدیران📒تبیین رابطه بین اهرم اقتصادی و نسبت های ارزش بازار به ارزش دفتری📒مدیریت استعداد بر عملکرد کارکنان شعب بانک رفاه کارگران📒پروپوزال علل موثر بر ارزش ویژه برند از دیدگاه خریداران📒مبانی نظری علل موثر بر ارزش ویژه برند از دیدگاه خریداران📒مقاله علل موثر بر ارزش ویژه برند از دیدگاه خریداران