ترجمه مقاله شباهت در شبکه‌های دوستی: انتخاب یا نفوذ؟ اثر محدود به شرایط و ویژگی‌های غیر قابل مشاهده فردی

ترجمه مقاله شباهت در شبکه‌های دوستی: انتخاب یا نفوذ؟ اثر محدود به شرایط و ویژگی‌های غیر قابل مشاهده فردی
ترجمه مقاله شباهت در شبکه‌های دوستی: انتخاب یا نفوذ؟ اثر محدود به شرایط و ویژگی‌های غیر قابل مشاهده فردی|41003185|zaranetwork

http://jait.ir

چکیده....................................................................................................................................................................4

1- دیباچه................................................................................................................................................................4

2- زمینه‌های نظری و فرضیه..........................................................................................................................................6
2-1- محدودیت سازمانی: کشش شبکه...........................................................................................................................6
2-2- محدودیتهای سازمانی: سرمایه‌گذاری در مقابل محرومیت اجتماعی...................................................................................7
2-3- دید کلی..........................................................................................................................................................8
2-4- نفوذ اجتماعی عمومی........................................................................................................................................8
2-5- نفوذ اجتماعی و طبقه‌بندی اجتماعی........................................................................................................................9

2-6- نفوذ اجتماعی و کنترل اجتماعی............................................................................................................................11

3- اندازه‌گیری..........................................................................................................................................................11

3-1- نمونه...............................................................................................................................................................11

4- نتیجه‌ها..............................................................................................................................................................16

4-1- آمار توصیفی......................................................................................................................................................16

4-2- نتایج حاصل از تجزیه و تحلیل SIENA........................................................................................................................17

5-نتیجه‌گیری.........................................................................................................................................................22

5-1- یافته‌های غیر مترقبه و محدودیتها..............................................................................................................................24

منابع.....................................................................................................................................................................26

چکیده

اکثر تحقیقات در مورد شباهت در شبکه‌های دوستی با تمرکز بر ویژگی‌های فردی به آشکاری قابل مشاهده است. (برای مثال: نگرش و رفتار)

در زمینه‌هایی که در آن انتخاب چه کسی نسبتا نامحدود دوستانه خواهد بود. اغلب این مطالعات نشان می‌دهد که انتخاب اجتماعی به جای نفوذ اجتماعی علت اصلی، شباهت در میان دوستان است. ما استدلال می‌کنیم که در یک محیط که در آن همکاری اجتماعی بسیار مهم است و انتخاب دوستی بیشتر محدود است، نفوذ ممکن است دلیل اصلی شباهت در میان دوستان باشد. افزون بر آن، این موضوع را مورد بررسی قرار می‌دهیم که آیا طبقه‌بندی اجتماعی و کنترل همکاری‌‌‌‌ها موجب تقویت فرآیند نفوذ اجتماعی در میان دوستان می‌شود؟

با استفاده از مدل تصادفی مبتنی بر بازیگر برای پویا نمودن شبکه، ما مجموعه داده‌های سه دسته (موج) از سالهای گوناگون دوره‌های آموزشی نیروی دریایی سلطنتی هلند را مورد بررسی قرار دادیم. اولین دوره مربوط به کالج دانش‌آموزان دوره افسری است که اولین بار در شکل‌گیری دوستی برای نظم و انضباط نظامی مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته است.

اولین فرضیه ما این است که دانش‌آموزان افسری، نظم و انضباط نظامی خود را با دوستان‌شان تنظیم کرده و از آن پشتیبانی می‌کنند. بر خلاف انتظارمان برای پشتیبانی از این ایده است که افراد نظم و انضباط خود را نسبت به دوستان‌شان تنظیم می‌کنند که این همان، تخصص نظامی است، این نظم در دوست‌یابی برای افزودن به دوستان‌شان نیست بلکه برای اعمال کنترل برای یافتن همکار است. ما در این یافته‌ها تلاش نمودیم با جزییات و کاملا استادانه روابط دوستانه را ترسیم نماییم.

کلید واژه ها

شبکه‌های دوستی، انتخاب، نفوذ، واگیر (سرایت)، فرضیه سیر تکاملی، مدلهای تصادفی مبتنی بر بازیگر

a b s t r a c t
Most research on similarity in friendship networks focuses on clearly visible individual attributes (i.e.
attitudes and behaviors) in contexts where choices whom to befriend are relatively unconstrained. These
studies often reveal that social selection rather than social influence is the dominant cause of similarity
among friends.We argue that in a setting where social collaboration is crucial and friendship choices are
more constrained influence might be the main reason for similarity found among friends. In addition we
examined whether social categorization and peer control amplifies the social influence process among
friends. Using a stochastic actor-based model for network dynamics we analyzed a three-wave dataset of
first year RoyalNetherlandsNaval College officer students on friendship formation and military discipline.
The data supports our first hypothesis that students adjust their own military discipline to that of their
friends. Contrary to our expectations we did not find support for the idea that individuals adjust their
discipline more to friends who are of the same military specialty and neither more to friends who exert
peer control.We elaborate on these findings in the discussion.


مطالب دیگر:
📒پرسشنامه عوامل موثر بر پذیرش مالیات الکترونیک📒طرح لایه باز برچسب تخم بلدرچین📒آلبوم عکس از رشته کوه های البرز📒دانلود پاورپوینت آتش📒دانلود پاورپوینت اجرای اصل 44 قانون اساسی و خصوصی سازی بانک ها📒دانلود پاورپوینت بیوسنسور یا زیست حسگر📒دانلود پاورپوینت خشک کن با بستر سیال📒دانلود پاورپوینت طرح توجیهی صنعت نخ فرش ماشینی📒دانلود پاورپوینت كاربردهای نانوبیوتكنولوژی در پزشكی📒دانلود پاورپوینت نقش آداب و سنن در تغذیه📒پاورپوینت سیستم عامل و شرح و کنترل فرآیند pptx در 110 اسلاید📒پاورپوینت انحصار متقابل و همگام سازی در سیستم عامل pptx در 93 اسلاید📒دانلود پاورپوینت تجهیزات پزشكی📒دانلود پاورپوینت ترمز ABS📒دانلود پاورپوینت داروهای ضد قارچی📒دانلود پاورپوینت هوش مصنوعی و سیستم خبره📒دانلود پاورپوینت بررسی مسائل اجتماعی ایران📒دانلود پاورپوینت بهره برداری و مدیریت محصول و خدمات📒دانلود پاورپوینت پروژه بسته بندی روغن نباتی📒دانلود پاورپوینت مدیریت بازار و بازاریابی📒دانلود پاورپوینت استانداردهای کشاورزی ارگانیک📒پاورپوینت كلیات بازاریابی بین المللی (فصل اول کتاب بازاریابی بین المللی تالیف میرزا حسن حسینی)📒پاورپوینت محیط فرهنگی در بازاریابی بین المللی (فصل دوم کتاب بازاریابی بین المللی تالیف میرزا حسن حسینی)📒پاورپوینت ارتباطات و مذاكرات در فعالیتهای بازاریابی بین المللی (فصل سوم کتاب بازاریابی بین المللی تالیف دکتر میرزا حسن حسینی)📒پاورپوینت محیط سیاسی و قانونی در بازاریابی بین‌المللی (فصل چهارم کتاب بازاریابی بین المللی تالیف میرزا حسن حسینی)