ترجمه مقاله بررسی نظیر به نظیرجریان سازی ویدئو

ترجمه مقاله بررسی نظیر به نظیرجریان سازی ویدئو
ترجمه مقاله بررسی نظیر به نظیرجریان سازی ویدئو|41003180|zaranetwork1-1- انواع جریان­سازی ویدئو بر روی شبکه­ های نظیر­به­ نظیر

جریان­سازی ویدئو می­تواند به دو بخش تقسیم شود: زنده و بر حسب تقاضا. ویدئوی زنده به صورت بی­درنگ به سوی همه­ی کاربران، ارسال می­گردد و ویدئویی که برای همه­ی کاربران پخش می­شود، به صورت همگام می­باشد. در حالیکه در ویدئو بر حسب تقاضا، کاربران از این ویژگی بهره می­برند که هر کلیپ ویدئویی را در هر زمان که بخواهند، می­توانند مشاهده نمایند. نمایش یک ویدئوی یکسان برای کاربران گوناگون، همگام نیست.

1-1-1-جریان­سازی زنده­ی نظیربه ­نظیر

در این بخش، چند سیستم جریان­سازی زنده­ی نظیربه­نظیر که از ساختارهای شبکه­ی پوشان متفاوتی استفاده می­کنند را بررسی می­نماییم.

1-1-1-1- سیستم­های مبتنی بر درخت

در اوایل پیدایش اینترنت، از آدرس IP به صورت چندپخشی برای ارسال صوت یا ویدئو به سمت گروهی از کاربران استفاده می­شد. در یک نشست IP چندپخشی، ویدئو سرور به­وسیله­ی یک درخت چندپخشی که توسط روترهای شبکه تشکیل شده­اند، به همه­ی کاربران شرکت­کننده در نشست، متصل می­شود. متأسفانه به دلیل سرآیند زیاد روترها که ناشی از مدیریت گروه­های چندپخشی است و نیز پیچیدگی کنترل نشست­های چند پخشی، IP به­صورت چندپخشی به­صورت گسترده­ای در اینترنت به­کار برده نشد. در عوض، عملیات چندپخشی، اخیراً در لایه­ی کاربرد، پیاده­سازی شده است. ویدئو سرور­ها و کاربران یک لایه­ی کاربرد را در شبکه­های پوشان، تشکیل داده و ویدئو را انتقال می­دهند.

جریان­سازی تک ­درختی

P2P Live Streaming
Video streaming can beclassified into two categories: live
and on-demand. In a live streaming session a live video content
is disseminated to all users in realtime. The video playbacks
on all users are synchronized. To the contrary videoon-
demand users enjoy the flexibility of watching whatever
video clips whenever they want. The playbacks of the same
video clip on different users are not synchronized. In this
section we introduce several P2P live streaming systems using
different overlay structures. P2P video-on-demand systems
will be described in Section 3.
2.1 Tree-based Systems
In early days of the Internet IP level multicast was proposed
as an efficient way to stream audio and video to a group of
users. In an IP multicast session the video source server is
connected to all users participating in the session by a multicast
tree formed by IP routers in the network. Unfortunately
largely due to the router overhead of managing multicast
groups and the complexity of transport control for multicast
sessions IP level multicast was never widely deployed in
the Internet. Instead the multicast function has been implemented
recently at application layer. Video servers and users
forman application level overlay networks to distribute video
content.
2.1.1 Single-Tree Streaming