پاورپوینت الزامات عمومی ساختمان مبحث چهارم مقررات ملی ساختمان در 103 اسلاید

پاورپوینت الزامات عمومی ساختمان مبحث چهارم مقررات ملی ساختمان در 103 اسلاید
پاورپوینت الزامات عمومی ساختمان مبحث چهارم مقررات ملی ساختمان در 103 اسلاید|40276108|zaranetwork

در این پروژه همراه با شکل و جدول و سایر توضیحاتمطابق با موارد زیر ارایه شده است:

1- اهداف

2- ضوابط کلی

3- زمین ساختمان و نحوه استقرار بنا

4- اجزای ساختمان

5- فضاهای داخلی بنا

6- حداقل ارتفاع الزامی و غیرسرگیر فضاها

7- الزامات محیط داخلی به لحاظ تامین نور

8- الزامات محیط داخلی به لحاظ تامین تهویه


مطالب دیگر:
🔍مشکل تخصیص مکان برای سیستم حمل و نقل درون شهری، در یک شرکت بزرگ با استفاده از الگوریتم فرا ابتکاری🔍یک مدل تصمیم گیری یکپارچه برای مسائل تصمیم گیری چند معیاره (MADM) در برنامه ریزی روند تولید افزوده🔍مطالعه سینتیک هیدروژن زدایی پروپان و واکنش های جانبی با کاتالیزور پلاتین، قلع/اکسید آلومینیوم (Al2O3)🔍پروپوزال بررسی تاثیر میزان بكارگیری فن‌آوری اطلاعات بر ساختار سازمانی🔍مبانی نظری بررسی تاثیر میزان بكارگیری فن‌آوری اطلاعات بر ساختار سازمانی🔍بررسی مباحث تئوریک در احزاب سیاسی🔍پیشینه فعالیت حزبی و زمینه های فعالیت احزاب در ایران🔍بررسی تکثر سیاسی احزاب قبل و بعد از انقلاب در ایران🔍بررسی وجود شاخص های آزادی و نهادمندی در رقابتهای حزبی در ایران🔍پروپوزال ارزیابی تاثیرات کاربرد فناوریهای اطلاعاتی بر ابعاد ساختار سازمانی🔍مبانی نظری ارزیابی تاثیرات کاربرد فناوریهای اطلاعاتی بر ابعاد ساختار سازمانی🔍پرسشنامه بررسی مدیریت آموزشی در مدارس شاهد شهر تهران🔍بررسی الگوهای تلفیق در برنامه درسی و ارائه الگویی مناسب🔍ابزارهای اعتباری بانک برای اعطای تسهیلات به مشتریان و فرآیند نظارتی بر آنها🔍تحلیل صور خیال در شاهنامه فردوسی و بررسی ترکیبها و تصاویر در آن🔍کنسرو مواد غذایی و تشریح مراحل آن🔍پروپوزال تأثیر یادگیری سازمانی بر عملکرد شرکت های کوچک و متوسط استان اردبیل🔍پرسشنامه تأثیر یادگیری سازمانی بر عملکرد شرکت های کوچک و متوسط🔍مبانی نظری تأثیر یادگیری سازمانی بر عملکرد شرکت های کوچک و متوسط استان اردبیل🔍تأثیر یادگیری سازمانی بر عملکرد شرکت های کوچک و متوسط استان اردبیل🔍معرفی نانوسیال، ویژگی‌ها و روابط حاکم بر خواص آنها🔍هیدرودینامیک مغناطیسی، پارامترها و قوانین حاکم بر آن🔍توصیف محیط‌های متخلخل و بررسی معادلات حاکم بر آن🔍مدل های ریاضی در مدیریت زنجیره تامین کالای بشردوستانه : بررسی سیستماتیک مقالات🔍FsQCA