دانلود پاورپوینت بهمن

دانلود پاورپوینت بهمن
دانلود پاورپوینت بهمن|40227571|zaranetwork

بخشی از محتوای فایل:

—بهمن به ریزش برف از ارتفاع در کوهستان بعلت سنگین شدن برف و عوامل خارجی دیگر اطلاق می شود. — —عوامل درونی موثر در ایجاد بهمن : شامل خود برف و بستر زیر برف می باشد . به عبارتی حجم ؛ جنس و لایه های برف به همراه میزان شیب و وضعیت بستر در ایجاد بهمن موثر هستند . — —عوامل بیرونی موثر در ایجاد بهمن : میتواند شامل صدا - حیوانات - باد - زلزله - کوهنوردان و ... باشد . —

—اگر حجم برف تازه بین 15 تا 20 سانتیمتر باشد احتمال ریزش بهمن کم است ! —اگر حجم برف تازه بین 20 تا 30 سانتیمتر باشد احتمال ریزش وجود دارد ! —اگر حجم برف تازه بیش از 30 سانتیمتر باشد ریزش بهمن حتمی است ! —

—جنس برف : به دو نوع است ؛ —1 - برف خشک و یا پودری که مشخصات آن سبکی - دارا بودن اکسیژن زیاد در درون آن - بارش آن در دمای زیر صفر درجه - نچسبیدن به لباس و به سختی در دست گلوله شدن است . — 2 - برف خیس که مشخصات آن سنگینی - نداشتن اکسیژن زیاد - بارش در دمای صفر درجه - چسبیدن به لباس و راحت گلوله شدن در دست میباشد . —