صنعت شیشه و تاریخچه آن در معماری

صنعت شیشه و تاریخچه آن در معماری
صنعت شیشه و تاریخچه آن در معماری|40205782|zaranetwork

پاورپوینتی جامع و قابل ویرایش در 24 اسلاید همراه با عکس و توضیحات کامل


مطالب دیگر:
📗57-مطالعه تطابقی روشهای بررسی آسیب پذیری كیفی سازه ها در زمین لرزه با توابع ارزیابی تحلیلی📗58-بررسی روش فنر معادل ارتجاعی در تحلیل خطی پی های گسترده📗59-تحلیل وضعیت ایران در شبكه تركیبی حمل و نقل آسیا📗60-تحلیل غیر خطی هندسی دینامیكی پوسته های انحنادار با استفاده از اجزای خمیده📗61-كاربرد روش المان مجزا در تحلیل روسازی ها📗63-معرفی یكروش برای تحلیل دادههای تصادفات در میدان های چندخطه با استفاده از دبی و مسیر وسایل نقلیه📗64-تصحیح تحلیل دو بعدی جریان در رودخانه با استفاده از مقادیر دقیق یك بعدی📗65-كاربرد تحلیل آماری چند متغیره جهت مدیریت آب های زیرزمینی در یك سفره ساحلی📗66-كاربرد روش بی­نیاز از از عملیات ماتریسی گالركین – حجم محدود در نرم افزار NASIR برای تحلیل مسائل تحت بارگذاری تنش­ صفحه ای📗67-تحلیل صفحات ایزوتروپ و كامپوزیت با استفاده از روش بدون المان گالركین📗68-بررسی تحلیلی و آزمایشگاهی اثر خوردگی آرماتور بر مقاومت و شكل‌پذیری ستونهای بتن‌آرمه تحت اثر بار محوری و مقاوم سازی با الیاف كامپوزیتی FRP📗69-بررسی و تحلیل عددی اثر اشباع شدن خاكریز در ناپایداری دیوار خاك مسلح با ژئوسنتتیك📗70-توسعه و كاربرد نرم افزار تحلیل توزیع حرارت ناشی از هیدراسیون سیمان در ساخت لایه ای سدهای RCC📗71-بررسی تحلیلی خصوصیات انتشار امواج در محیط های متخلخل اشباع📗72-تحلیل دینامیكی سد خاكی ماملو📗73-تحلیل اجزای كف ستون ها تحت بار فشاری توام با برون محوری📗74-معیار گسیختگی غیر خطی برای تحلیل سدهای بتنی غلطكی (RCC)📗75-تحلیل سه بعدی انتقال تنش در هسته رسی سدهای خاكی واقع در دره های تنگ📗76-تحلیل تنش- كرنش استاتیكی سدهای خاكی با هسته آسفالتی📗77-تحلیل دینامیكی سد مسجد سلیمان📗78-یك مدل عددی تسخیر شوك برای تحلیل بالاروی امواج بلند📗79-حل تحلیلی مسئله ردیابی ترك در یك تیر عمیق كنسولی📗80-تأثیر اندركنش خاك و سازه بر صحت نتایج تحلیل استاتیكی غیر خطی در استاندارد ASCE 41📗81-بررسی روابط تحلیلی حاكم بر نشست در خطوط ریلی بالاستی📗82-تحلیل آماری اثر TDS بر حذف مواد آلی كربنی و تولید لجن در تصفیه فاضلاب به روش لجن فعال اصلاح شده