پاورپوینت آشنایی با کشور مصر

پاورپوینت آشنایی با کشور مصر
پاورپوینت آشنایی با کشور مصر|40204726|zaranetworkمساحت : 1 001 449 كیلومترمربع (بیست هشتمین کشور جهان)جمعیت :66 341 000 نفر ( هفدهمین کشور جهان) رشد سالانه جمعیت : 2.6 درصدپایتخت : قاهره زبان : عربی – بربر دین: اسلام – مسیحیواحد پول : پوند مصر در شمال شرقی آفریقا و در سواحل دریای مدیترانه واقع شده است. اقتصاد مصر، وابستگی شدیدی بهرود نیل دارد. زیرا میزان بارش سالانه از 20 سلانتی متر در شمال تا 5/0 سانتی متر در صحراهادر نوسان است.به همین دلیل، فعالیتهای كشاورزی، منحصر به دلتای نیل شده كه در آن غله - میوه – برنج – نیشكرو سبزیجات به عمل می آیند. كتان وشبدر مصری، دو محصول عمده صادارتی هستند.پرورش گاو – گوسفند – بز و شتر نیز در این كشور متداول است. صنعت توریسم و دریافت عوارض ازكشتیهای عبوری از كانال سوئز، از منابع عمده درآمد دولت است.معادن فسفات – سنگ آهن –منگنز و كروم در این كشور یافت می شوند. صنایع مهم مصر، شامل:سیمان – فولاد – صنایع چوب و موادغذایی است.نامنام مصر از ریشهٔ سامی است و با نام‌های دیگر زبان‌های سامی برای مصر از جمله מִצְרַיִם (میتزراییم)عبری هم‌ریشه است.نام مصر به معنی "دو تنگه" است و به جدایی میان دو دودمان بخش‌های شمالی و جنوبی مصر اشارهدارد.واژهٔ‌ مصر در اصل خود معانی تمدن، کلان‌شهر و زمین و مرز هم می‌داده است. درپارسی باستانمصر رامودرایا می نامیده اند.جغرافیامصر، سرزمین و کشوری است در شمال و شمال شرقی قارهآفریقاکه مساحت آن ۱٬۰۰۱٬۴۴۹ کیلومترمربع بودهو از دیدگاه وسعت بیست و هشتمین کشور جهانمحسوب می‌گردد . پایتخت کشور مصر قاهرهاستکه با داشتن حدود 14 میلیون نفر جمعیت،بزرگترین شهر محسوب می شود .