حل مساله بار 1-0 چند بعدی توسط سیستم‌های P

حل مساله بار 1-0 چند بعدی توسط سیستم‌های P
حل مساله بار 1-0 چند بعدی توسط سیستم‌های P|40191977|zaranetwork

حل مساله بار 1-0 چند بعدی توسط سیستم‌های P به همراه ورودی و غشاء فعال:

خلاصه:

سیستم‌های غشایی از نظر زیستی مدل‌های تئوری محاسبه همسو و توزیع شده را فعال می‌كند. در این مقاله الگوریتم غشایی را نشان می‌دهیم تا به كمك آن مساله بار 1-0 چند بعدی را در زمانی خطی توسط سیستم‌های شناسنده P به همراه ورودی غشاهای فعال كه از دو قسمت استفاده می‌كند، حل كند. این الگوریتم را می‌توان اصلاح كرد و از آن برای حل مساله برنامه‌نویسی عدد صحیح 1-0 عمومی استفاده كرد.

مقدمه:

سیستم‌های P، طبقه‌ای از ابزار محاسله همسوی توزیع شده یك نوع بیوشیمی هستند كه در [4] معرفی شد و می‌توان آن را به عنوان معماری محاسبه كلی دانست كه انواع مختلف اشیاء در آن قسمت توسط عملكردهای مختلف پردازش می‌شوند. از این دیدگاه مطرح می‌شود كه پردازش‌های خاصی كه در ساختار پیچیده موجودات زنده صورت می‌گیرد، به صورت محاسباتی درنظر گرفته می‌شوند.

از زمانی كه Gh Paunآن را مطرح كرد، دانشمندان كامپیوتر و بیولوژیست‌ها این زمینه را با نقطه نظرهای مختلف خود غنی‌سازی كرده‌اند. برای انگیزه و جزئیات توضیحات مربوط به مدل‌های متفاوت سیستم P لطفاً به [6/4] توجه كنید. تقسیم‌بندی غشایی (الهام شده از تقسیمات سلولی گفته شده در بیولوژی)، تنها راهی است كه برای بدست آوردن فضای كاری ---- در زمان خطی بیشتر و بر اساس حل مسائل مشكل (عموماً مسائل تكمیل شده VP) در زمان چند جمله‌ای (اغلب به صورت خطی) بررسی شده است. جزئیات را می‌توان در [4.6.8] ببینید.

اخیراً مسائل كامل PSPACE به این روش مطرح شدند. در گفتگویی غیررسمی، در سیستم‌های P به همراه غشاء فعال می‌توانیم از 6 نوع قانون استفاده كنیم:

1.قوانین بازگشت چندگانه؛

2.قوانین مربوط به حل معرفی اشیاء در غشاءها؛

3.قوانین مربوط به ارسال اشیاء به بیرون از غشاء؛

4.قوانین مربطو به حل غشاء؛

5.قوانین مربوط به تقسیم غشاء اولیه؛

6.قوانین مربوط به تقسیم غشاء ثانویه.

در [10] Perez-Jimenez، مساله قابل راضی كننده‌ای را در زمان خطی با توجه به تعداد متغیرها و شروط فرمول‌گزاره‌ای توسط سیستم تشخیص دهنده P به همراه ورودی و به همراه غشاء فعال 2 قسمتی حل می‌كند. مساله قابل راضی شدن hard NP نیست، چون الگوریتم‌های تقریبی چند جمله‌ای وجود دارد كه آن را حل می‌كند و این نمونه‌ای برای مساله بار 1-0 چند جمله‌ای به حساب نمی‌آید. در این مقاله به حل مساله بار 1-0 چند بعدی توسط سیستم P توجه كردیم.

مساله اصلی تكمیل NP می‌باشد و همچنین مساله بار 1-0 چندبعدی به درجه مساله تكمیل NP بستگی دارد. بنابراین این مساله در زمان چندجمله‌ای توسط سیستم‌های P با ورودی و با غشاء فعال كه از تقسیم 2 استفاده می‌كند، حل خواهد شد. می‌توانیم این نوع محلول را با كمك كاهش مساله بار 1-0 چندبعدی برای مساله راضی شدن بدست آوریم تا آن سیستم P را كه به حل مساله راضی شدن در زمان خطی می‌پردازیم، بكار بریم. همچنان این مساله قابل بحث است كه چگونه می‌توان مساله NP را به مساله تكمیل شده NP دیگر بوسیله سیستم P ساده كرد.

در این مقاله مستقیماً الگوریتم غشایی را برای حل مساله بار 1-0 چندبعدی در زمان خطی توسط سیستم تشخیص دهنده P به همراه ورودی به همراه غشاء فعال كه از تقسیم 2 استفاده می‌كند، ارائه می‌دهیم.در اینجا به طرحی از یك محدوده سیستم P توجه می‌كنیم كه مساله بار 1-0 چندبعدی را حل می‌كند (نه به شكل بررسی رسمی الگورینتم غشایی)‌. همانطور كه در بخش 4 گفته شد، استفاده از این الگوریتم اصلاح شده برای حل مساله برنامه‌نویسی عدد صحیح 1-0 كلی، كار آسانی است.


مطالب دیگر:
🔍دانلود پاورپوینت مدیریت بر مبنای فعالیت🔍دانلود پاورپوینت مدیریت تغییر🔍دانلود پاورپوینت مدیریت تکنولوژی🔍دانلود پاورپوینت تاریخچه، مفاهیم و الگوهای مدیریت استراتژیک🔍دانلود پاورپوینت نرم افزار مدیریت پروژه (MSP)🔍دانلود پاورپوینت انواع روش های تأمین مالی پروژه🔍دانلود پاورپوینت طراحی و توسعه محصول🔍دانلود پاورپوینت نهادهای سپرده پذیر🔍کتاب سیم‌کشی برق ساختمان‌های تجاری ویرایش پانزدهم (جدیدترین نسخه)🔍دانلود آموزش سرماکینزی🔍دانلود حل المسائل کتاب دینامیک خاک🔍دانلود جزوه درس الگوریتمهای موازی دکتر سعید پارسا + حل تمرینات🔍4 دوره سوالات پداگوژی عمومی (مربیگری- فنون تدریس) فنی حرفه ای با پاسخ🔍سوالات ریاضی پیشرفته (حساب تغییرات) به همراه حل تشریحی🔍دانلود کاربردی ترین فایل های آموزش فلوئنت و گمبیت به زبان فارسی🔍دانلودمجله نیویورکفا (نیویورکر فارسی) شماره اول🔍Photovoltaic (PV) Solar Energy Equipment in Mexico: A Strategic Reference 2007🔍آموزش افزایش لایک و فالور اینستا نامحدود و بدون افزایش فالوینگ🔍پکیج آموزشی افزایش لایک فیس بوک🔍جزوه فوق تکنیکی و حرفه ای زیست دوم و سوم🔍حل تمرین سیستم های فازی و کنترل فازی (تشنه لب)، فصل دوم🔍حل تمرین سیستم های فازی و کنترل فازی (تشنه لب)، فصل ششم🔍حل تمرین کتاب سیستم های فازی وکنترل فازی تشنه لب فصل 4🔍دانلود مجله نیویورکفا (نیویورکر فارسی) شماره سوم🔍جواب تمرینات کتاب 3 American English File Workbook