دانلود تحقیق حقوق و قوانین شهری 23 ص

دانلود تحقیق حقوق و قوانین شهری 23 ص
دانلود تحقیق حقوق و قوانین شهری 23 ص|40108568|zaranetwork

فرمت فایل : ورد

قسمتی از محتوی فایل

تعداد صفحات : 23 صفحه

بسم الله الرحمان الرحیم دانشگاه فردوسی مشهد حقوق و قوانین شهری عنوان تحقیق : مواد 147 و 148 قانون ثبت اسناد و املاک بهار86 استاد ارجمند : جناب آقای قاسم جعفری دانشجو : راضیه کمال شهرسازی 82 فهرست مطالب عنوان صفحه ماده 147 قانون ثبت اسناد و املاک / مصوب 26/12/1310 3 ماده 148 قانون ثبت اسناد و املاک/ مصوب 26/12/1310 5 ماده 148 مکرر ( الحاقی 22/8/1357 ) 6 قانون اصلاح مواد 2،1 و3 قانون اصلاح و حذف موادی از قانون ثبت اسناد و املاک مصوب 31/4/1365 و الحاق موادی به آن ( مصوب 21/06/1370 ) 7 برخی از مواد آیین نامه اجرایی قانون اصلاح مواد 2،1 و3 قانون اصلاح و حذف موادی ازقانون ثبت / مصوب 19/01/1371 قوه قضاییه – با اصلاحات بعدی 12 آیین نامه اجرایی تبصره 3 ماده 2 قانون اصلاح مواد 147 و 148 اصلاحی قانون ثبت اسناد و املاک کشور / مصوب 25/07/1378 13 سایر قوانین مرتبط با قوانین 147 و 148 قانون ثبت اسناد و املاک 15 قانون تمدید مدت مواد اصلاحی 147 و 148 قانون ثبت اسناد و املاک کشور مصوب 18 / 08 / 1378 15 قانون تمدید مهلت مقرر در تبصره 6 ماده 1 اصلاحی ماده 147 قانون ثبت اسناد و املاک ( مصوب 31/04/ 1365 ) / مصوب 22/10/1366 15 قانون متمم قانون ثبت اسناد و املاک / مصوب 9/04/1354 16 رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری 16 رأی وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عالی کشور 16 رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری 16 منابع 17 ماده 147 قانون ثبت اسناد و املاک / مصوب 26/12/1310: الف - برای تعیین وضع ثبتی ساختمانهایی که تا تاریخ تصویب این قانون (26/12/1310) بر روی زمین هایی احداث شده که به واسطه موانع قانونی صدور سند مالکیت برای آن ملک میسر نیست و همچنین تعیین وضع ثبتی اراضی کشاورزی و نسق های زراعی و باغات اعم از شهری و غیر شهری و اراضی خارج از محدوده شهر و حریم آن که مورد بهره برداری متصرفین است و اشخاص با سند عادی تا تاریخ تصویب این قانون خریداری کرده و به واسطه موانع قانونی صدور سند مالکیت برای آن ملک میسر نیست، هیأت یا هیأت هایی مرکب از دو نفر قاضی به تعیین شورای عالی قضایی و نیز یک نفر از اعضا ثبت که متعهد و دارای حسن شهرت باشند به انتخاب سازمان ثبت اسناد و املاک کشور در اداره ثبت محل تشکیل می شود، این هیأت به شرط توافق طرفین به موضوع رسیدگی و پس از تایید وقوع معامله مراتب را جهت صدور


مطالب دیگر:
📚تحلیل ماهیت جرم فریب در ازدواج و قواعد شکلی ناظر بر فرآیند دادرسی کیفری📚طرح تفصیلی پایان نامه بررسی ضمانت اجرای کیفری فریب در ازدواج📚مبانی،آثار و ارکان جرم فریب در ازدواج📚بررسی ضمانت اجرای کیفری فریب در ازدواج📚بررسی سیستم گردش و ساماندهی کالا در انبار شرکتها 4📚بررسی ماکارونی در ایران و فرآورده های آن📚مطالعه تطبیقی تاثیر غرر در معاملات در حقوق ایران،مصر و فرانسه📚بررسی فقهی و حقوقی غرر در عقد بیع📚فریب در ازدواج از نگاه فقه و حقوق و ارائه پیشنهادات پیشگیری📚آسیب شناسی تدلیس در ازدواج📚عیوب موجب فسخ نکاح📚پاورپوینت اندیشه مدیریت اسلامی📚پاورپوینت مقدمه ای بر مدیریت اسلامی📚نواقص جرائم علیه خانواده و ارائه راهکارهای مناسب📚ارزیابی پروژه ها و طرح های سرمایه گذاری📚پاورپوینت تاریخچه و سیر تحول برنامه ریزی📚بررسی ریز مغذی ها در فناوری ماکارونی📚تبلیغات بازرگانی تلویزیونی در ایران و اثرات آن📚بررسی جامع و کامل آیه تطهیر📚بررسی عوامل موثر بر رضایت شغلی کارکنان📚بررسی عوامل موثر بر رضایت شغلی نیروی انسانی سازمان📚عوامل موثر بر رضایت شغلی کارکنان📚بررسی عوامل رضایت شغلی و ابزارهای سنجش آن📚نمونه سوالات استخدام سازمان تامین اجتماعی سال ۹۶📚جو اخلاقی و ارتباط آن با نگرش دانشجویان اتاق عمل به رشته‌ی تحصیلی خود