مبانی نظری وپیشینه تحقیق فناوری اطلاعات وسبک رهبری تحول گرا و تعامل گرا

مبانی نظری وپیشینه تحقیق فناوری اطلاعات وسبک رهبری تحول گرا و تعامل گرا
مبانی نظری وپیشینه تحقیق فناوری اطلاعات وسبک رهبری تحول گرا و تعامل گرا|40105550|zaranetwork

جزئیات:

توضیحات: فصل دوم پژوهش کارشناسی ارشد و دکترا (پیشینه و مبانی نظری پژوهش)

همرا با منبع نویسی درون متنی به شیوه APA جهت استفاده فصل دو پایان نامه

توضیحات نظری کامل در مورد متغیر

پیشینه داخلی و خارجی در مورد متغیر مربوطه و متغیرهای مشابه

رفرنس نویسی و پاورقی دقیق و مناسب

منبع :انگلیسی و فارسی دارد (به شیوهAPA)

فهرست

2-1- فناوری اطلاعات.....................................................................................................

2-1-1- تعریف فناوری اطلاعات............................................................................................

2-1-2- ابعاد فناوری اطلاعات..............................................................................................

2-1-3- روند کاربرد فناوری اطلاعات.....................................................................................

2-1-4- اهمیت فناوری اطلاعات............................................................................................

2-1-5- ضرورت وجود زیر ساخت هایی برای فناوری اطلاعات.........................................................

2-1-6- مزایای فناوری اطلاعات.............................................................................................

2-1-7- تاثیرات فناوری اطلاعات ...........................................................................................

2-1-8- گام ھای مورد نیاز برای توسعه کاربردهای فناوری اطلاعات در سازمانی.......................................

2-1-9- عوامل یا موانع موثر بر توسعه فناوری اطلاعات..................................................................

2-1-10- عوامل موفقیت استقرار تیم های اطلاعاتی..............................................................

2-1-11- عوامل شکست استقرار تیم های اطلاعاتی...............................................................

2-1-12- مشکلات ایران و کشورهای در حال توسعه در زمینه فناوری اطلاعات و ارتباطات........................

2-1-13- موانع پذیرش فناوری نوین...............................................................................

2-2-1- تعریف سبک رهبری.................................................................................................

2-2-2- سبک رهبری تحول گرا و تعامل گرا...............................................................................

2-2-3- تعاریف رهبری.......................................................................................................

2-2-4- نظریه رهبری تحول گرابس........................................................................................

2-2-5- نقاط ضعف و قوت سبک رهبری تحول گرا......................................................................

2-2-6- سبک رهبری تعامل گرا..............................................................................................

2-2-7- تفاوت­های رهبری تحول گرا و تعامل گرا.........................................................................

2-3-1- پذیرش تکنولوژی اطلاعات.........................................................................................

2-3-2- پذیرش تکنولوژی....................................................................................................

2-3-4- مدل های موجود در ارتباط با پذیرش فناوری......................................................................

2-3-5- تعریف درک سودمندی و درک سهولت............................................................................

2-3-6- پذیرش و مقاومت...................................................................................................

2-3-7- عوامل موفقیت و شکست کاربرد تکنولوژی اطلاعات در سازمان های دولتی ایران.............................

2-4-1- پیشینه تحقیق.......................................................................................................

2-1- فناوری اطلاعات

واژه فناوری اطلاعات از اواخر دهه 1970 برای اشاره به استفاده از کامپیوتر برای کار با اطلاعات ابداع شد می توان گفت که این فناوری تمامی گونه های کامپیوتر، سخت افزار؛ نرم افزار و همچنین شبکه های ارتباط بین دو کامپیوتر با یک ابر کامپیوتر و یک اداره تا شبکه های گسترده در جهان را شامل می شود. بررسی ها نشان می دهد در سال 1965 اطلاعات و ارتباطات حدود 5 % هزینه سرمایه گذاری شرکت ها را به خود اختصاص داده این رقم در 1980 به 15 % و در پایان سال 1990 به 50 % کل سرمایه گذاری شرکت ها رسید که این روند حاکی از اهمیت فناوری اطلاعات در کسب و کار است که یک مزیت استراتژیک برای سازمان ها محسوب می شود (رشیدی،2006)

در عصر فناوری اطلاعات سازمان ها به سازمان ها الکترونیکی تبدیل شده اند و کارکنان خارج از فضای فیزیکی به فعالیت مشغول اند علاوه بر این تغییرات فناوری و نیروی بی حد و مرز اینترنت باعث شده است که مشتریان بیش از گذشته به سازمان نزدیک شوند (فیاضی، 2007).

در عصر اطلاعات بر عکس صنعت که کار ها تکراری بود و حضور فیزیکی کارکنان در محل کار ضروری می نمود کارمندان می توانند کار خود را در هر زمان و مکانی انجام دهند و بخش عمده کار بدون سرپرستی و به عنوان عضوی از یک تیم به انجام می رسد. عصر اطلاعات منجر به استقلال کار از فضا و زمان گردیده و در بعد ساختار اجتماعی نیز تحقیقات از گرایش ساختار اجتماعی به سوی ساختار ارگانیک حکایت دارد (وارث ،1380)

2-1-1- تعاریف فناوری اطلاعات

واژه فناوری اطلاعات اولین بار توسط لویت و وایزلر (Leavitt & Whisstler) در سال (1985) به منظور بیان نقش رایانه در پشتیبانی از تصمیم گیری ها و پردازش اطلاعات در سازمان به کار گرفته شد. از فناوری اطلاعات برداشت های مختلفی وجود دارد و همین برداشت ها موجب گردیده تا تصاویر متفاوتی از آن در مجامع مختلف ارائه شود (صرافی زاده 1383 ، 16).

*فناوری اطلاعات را مانند دیگر فناوری ها می توان به روابط میان سخت افزار، نرم افزار، شبکه و توانایی ها و اقداماتی که از این ابزارها ناشی می شود، تعریف کرد. فناوری اطلاعات نه تنها به انجام پردازه های دقیق و صحیح به رشد اتوماسیون کمک می کند بلکه از طریق ارائه اطلاعات در زمینه های مختلف فعالیت سازمان ثروت جدیدی را برای سازمان به همراه می آورد. این امر وجه تمایز فناوری اطلاعات با سایر فناوری های مورد بهره برداری در سازمان است. فناوری اطلاعات نه تنها به توانایی های پردازش داده ها توسط رایانه بلکه به مهارت های انسانی و مدیریتی در بهره برداری از آن ها دلالت دارد. بنابراین فناوری اطلاعات نه تنها شامل رایانه و دیگر تجهیزات بلکه توانایی ها و اقدامات در نحوه انجام کار می شود

(صرافی زاده ،1383 ، 16 ).


مطالب دیگر:
پاورپوینت مفاهیم استراتژیپاورپوینت مفاهیم اقتصاد مهندسیپاورپوینت مفاهیم اکتساب تکنولوژیپاورپوینت مفاهیم الگوریتم و فلوچارتپاورپوینت مفاهیم امن‌سازی شبکه‌های سازمانی پاورپوینت مفاهیم آمایش سرزمینپاورپوینت مفاهیم آینده اندیشیپاورپوینت مفاهیم بازاریابی و مدیریت بازارپاورپوینت مفاهیم بازاریابی ورزشیپاورپوینت مفاهیم بهداشت و حفاظت کارپاورپوینت مفاهیم بیوریتمپاورپوینت مفاهیم پایه اقتصادآموزش برنامه QTranslateآموزش برنامه Kvsoft FlipBook Make Proآموزش برنامه Comic Lifeآموزش برنامهVideo Boothآموزش برنامه Rufusآموزش برنامه Yumiآموزش برنامه EximiousSoft Logo Designerآموزش برنامه IDPhoto Processorآموزش برنامه Icecream Ebook Readerپاورپوینت مفاهیم پیام آبپاورپوینت مفاهیم تجاری سازی تحقیقات در بیوتکنولوژیپاورپوینت مفاهیم تزریق گاز در مخازنپاورپوینت مفاهیم تکانه زاویه ای