پرسش نامه خودکارآمدی عمومی شرر وهمکاران (1982)

پرسش نامه خودکارآمدی عمومی شرر وهمکاران (1982)
پرسش نامه خودکارآمدی عمومی شرر وهمکاران (1982)|40088874|zaranetwork

پرسش نامه خودکارآمدی عمومی شرر وهمکاران( 1982)

به منظور ارزیابی خودکارآمدی عمومی از پرسش نامه خودکارآمدی عمومی شرر وهمکاران( 1982) استفاده شده است. شرر و مادوکس(1982) معتقدند که نظریه ی خودکارآمدی،الگویی از فرایندهای شناختی برای سازش یافتگی است.آن ها برای اولین بار مقیاسی جهت اندازه گیری این باور عمومی تحت عنوان مقیاس خودکارآمدی شرر ساختند که اختصاص به موقعیت خاصی ندارد. این مقیاس 3 جنبه از رفتار شامل میل به آغازگری عمل ، میل به گسترش تلاش برای تکمیل تکلیف و مقاومت در رویارویی با موانع را اندازه گیری می کند (شرر و مادوکس ،1982).این مقیاس دارای 17 ماده است. برای برای هر ماده این مقیاس 5 پاسخ پیشنهاد شده است که به هر ماده 1 تا 5 امتیاز تعلق می گیرد. این 5 پاسخ در یک طیف لیکرتی از "کاملا موافقم" تا "کاملا مخالفم" را در بر می گیرد.نمرات بالاتر بیانگر خودکارآمدی قوی تر و نمرات پایین تر بیانگر خودکارآمدی ضعیف تر است.


مطالب دیگر:
🔥پاورپوینت دستور العمل روش های صحیح نمونه گیری، جمع آوری و انتقال نمونه به آزمایشگاه🔥تحقیق مديريت تحول در برنامه ريزي منابع سازمان🔥تحقیق ايجاد انگيزه در كاركنان🔥تحقیق قانون تجارت الکترونیک جمهوری اسلامی ایران🔥پاورپوینت نماتودها🔥تحقیق قانون تجارت الکترونیک روسيه🔥تحقیق تصمیم گیری با کمک مراحل منطقی حل مساله🔥پاورپوینت بررسی عناصر ضدمغذي (بازدارنده‌ها)🔥تحقیق خلاصه كتاب آناتومي جامعه🔥تحقیق تغيير سازماني و مقاومت در برابر تغيير🔥پاورپوینت نسبت نشانه شناسی و فلسفه🔥پاورپوینت مبانی کتابداری و اطلاع رسانی🔥پاورپوینت تأثير نظارت در آموزش معلمان🔥پاورپوینت حفره بینی🔥پاورپوینت PHYSICAL PRINCIPLES OF COMPUTED TOMOGRAPHY🔥پاورپوینت تکنیک های رادیوگرافی اندام تحتانی به صورت تصویری🔥پاورپوینت آناتومی تنه🔥پاورپوینت اسرار تجاری و حمایت از آنها🔥پاورپوینت مقدمه ای بر تصویربرداری پزشکی🔥پاورپوینت اکتساب دانش🔥تحقیق اسرار تجاري و نحوه حمایت از آن ها🔥پاورپوینت کاربرد های نرم افزار متلب🔥پاورپوینت متغیرها🔥پاورپوینت بیان مساله🔥پاورپوینت بررسی متون