بررسی آمار اختلالات بدنی

بررسی آمار اختلالات بدنی
بررسی آمار اختلالات بدنی|40064959|zaranetworkبررسی آمار - اختلالات بدنیچكیده

گرایش بسیار و روز افزون در خصوص نابهنجاری‌ها و اختلالات بد شكلی بدنی(BDD) باعث ایجاد ارزیابی‌ها و مطالعات بسیار شده است.

این پژوهش پیرامون مفاهیم اختلال و رشد و پیشبرد و ابزارهای ارزیابی و نتایج عملكردها مطالعاتی را انجام داده است و در آن به مقایسه شدت بدشكلی هراس بدن بین دانش آموزان پسر و دختر دبیرستان ناحیه چهار مشهد براساس متغیرهای جنس، سن، وزن، پایه تحصیلی، رشته تحصیلی، آخرین معدل تحصیلی، تحصیلات پدر، تحصیلات مادر، تعداد اعضای خانواده چندمین فرزند و تعداد برادر و خواهر پرداخته‌ایم.

روش تحقیق در مطالعة توصیفی و روش نمونه گیری در دسترس می‌باشد. جامعة آماری را 260 نفر كه 130 نفر دانش آموزان دختر و 130 نفر دانش آموزان پسر دبیرستانی تشكیل داده‌اند.

ابزار پژوهش پرسشنامه بدشكلی بدنی و چاقی كه دارای 33 آیتم می‌باشد 19 سؤال ابتدائی در مورد اختلال دیس فیك و‌14 سؤال بعدی‌در مورد اختلال چاقی در پژوهش استفاده شده است .

تجزیه و تحلیل داده‌ها به وسیلة نرم‌افزار spss انجام شده است و نتیجة پژوهش این بود كه این روش تحقیق توصیفی (غیرآزمایشی) می‌باشد و روش آماری به صورت تصادفی از طریق نمونه‌گیری در دسترس می‌باشد.


مطالب دیگر:
🔗522-بررسی عملكردلرزه ای قابهای بتن مسلح تقویت شده با FRP🔗523-كنترل سلامت سازه‌ای سد بتنی شهید عباسپور با استفاده از مدل پارامتری ARMAX🔗524-بررسی خواص مكانیكی بتن تقویت شده با الیاف نایلون ((NFRC🔗525-بررسی روش­های كنترل تنش­های حرارتی در سازه­های بتن حجیم و قابلیت كاربرد آنها مطالعه موردی سازه سرریز سد گتوند علیا🔗526-بررسی افزایش دوام بتن در برابر سیكل های یخبندان و ذوب یخ🔗527-بررسی امكان استفاده از آبهای غیر آشامیدنی در ساخت و عمل آوری بتن🔗528-ارزیابی آسیب پذیری قابهای بتنی برشی با استفاده از توابع آماری بر مبنای شاخص خسارت پارك-انگ🔗529-بررسی ناپایداری دینامیكی در ساختمانهای بتنی با سیستم قاب خمشی🔗530-افزایش ظرفیت برشی تیرهای بتن مسلح -Tشكل سراسری ضعیف با نصب ورق های كمپوزیت CFRP🔗جزوه کامل مدار های الکتریکی🔗531-بررسی نرم شدگی وسخت شدگی كرنش بتن محصور شده با ورق های FRP بر مقاومت و شكل پذیری اعضاء فشاری🔗532-رفتارسنجی و ارزیابی پایداری سد بتنی دو قوسی طرق در دوره بهره برداری🔗533-‌پارامترهای مؤثر بر تقویت برشی تیرهای عمیق بتن مسلح با استفاده از ورق‌های FRP🔗535-بررسی استهلاك انرژی در پدیده برخورد پرتابه با دال بتنی غیر مسلح و عمق نهایی نفوذ🔗536-بررسی تحلیل دینامیكی غیر خطی سدهای بتنی وزنی، به دو روش اویلری و لاگرانژی🔗537-بررسی اثر عمل آوری بتن با بخار بر احتمال خوردگی میلگرد در شرایط محیطی خلیج فارس🔗538-توسعه­ مدل شاخص خسارت Park-Ang در مورد ستونهای بتن­آرمه🔗539-تعیین تابع توزیع خسارت در قاب بتنی خمشی بر مبنای شاخص مبتنی بر انرژی🔗540-آنالیز استاتیكی غیر خطی ساختمان‌‌های بتن مسلح با شكل پذیری معمولی و پلان نامنظم طراحی شده براساس آیین‌نامه‌های ایران🔗541-تحلیل تنش-كرنش سیستمهای مختلف اتصال دیوار آب بند بتن پلاستیك به هسته سدهای خاكی در بارگذاری استاتیكی و دینامیكی🔗542-مطالعه آزمایشگاهی تاثیر متقابل نسبت وزنی میكروسیلیس، مدول نرمی ریزدانه و نسبت آب به سیمان بر پارامترهای فیزیكی و مكانیكی بتن🔗543-رفتار برشی تیرهای بتن مسلح حاوی الیاف فولادی🔗544-بهینه یابی گنبدهای بتنی مسلح🔗545-بررسی رفتار دیوارهای برشی بتنی همبسته در سطوح عملكردی مختلف🔗546-بهسازی لرزه­ای ستونهای بتن مسلح با استفاده از غلاف فولادی