نقشه کاربری اراضی شهرستان اسلام آباد غرب

نقشه کاربری اراضی شهرستان اسلام آباد غرب
نقشه کاربری اراضی شهرستان اسلام آباد غرب|39010841|zaranetwork

شیپ فایل کاربری اراضی شهرستان اسلام آباد غرب (واقع در استان کرمانشاه)

مشخصات سیستم تصویر:


Geographic Coordinate System: GCS_WGS_1984
Datum: D_WGS_1984
Prime Meridian: Greenwich
Angular Unit: Degree