نقشه کاربری اراضی شهرستان فردوس

نقشه کاربری اراضی شهرستان فردوس
نقشه کاربری اراضی شهرستان فردوس|39010654|zaranetwork

شیپ فایل کاربری اراضی شهرستان فردوس (واقع در استان خراسان رضوی)

مشخصات سیستم تصویر:


Geographic Coordinate System: GCS_WGS_1984
Datum: D_WGS_1984
Prime Meridian: Greenwich
Angular Unit: Degree