بررسی مساله حق حضانت در حقوق ایران و فرانسه

بررسی مساله حق حضانت در حقوق ایران و فرانسه
بررسی مساله حق حضانت در حقوق ایران و فرانسه|39006855|zaranetwork

قسمتی از متن :
حضانت نگهداری و تربیت طفل است به گونه ای که صحت جسمانی و تربیت وی با توجه به نیازمندیهای حال و آینده او، و وضع و موقعیت والدین طفل تأمین گردد. مسأله حضانت و اولویت هر یک از پدر و مادر برای نگهداری و سرپرستی طفل بیشتر زمانی مطرح می گردد که آنها از هم جدا می شوند، مشهور فقها و به تبع آن قانون مدنی ایران برآنند که مادر برای حضانت فرزند پسر تا ۲ سال و برای دختر تا ۷ سال شایسته تر است.
در حقوق فرانسه نیز حضانت تحت عنوان «ولایت ابوینی» مطرح شده است که علاوه بر سرپرستی کودک، ولایت بر اموال او را نیز در بر می گیرد. ظاهراً حضانت برای مادر حق و برای پدر حق و تکلیف است؛ اگر چه نظرات مخالف نیز در این زمینه وجود دارد. مهمترین مسأله در بحث حضانت، حفظ مصلحت طفل است که مورد نظر قانونگذار بوده است؛ به همین جهت چنان که ابوین شایستگی و شرایط اخلاقی لازم را دارا نباشد، این حق از آنها سلب و به فرد شایسته ای که دادگاه معین می کند، اعطا می شود.
نگارنده در این مقاله بر آن است که بطور موجز به بررسی حقوق و تکالیف والدین در قبال فرزندان از دیدگاه قانون مدنی ایران و فرانسه، بپردازد و در پایان بـعضی از مفاد اعلامـیه جـهانـی حقوق کودک را ارزیابی کرده، نتایجی را ارائه نماید.


فهرست مطالب :
چکیده
واژگان کلیدی
مقدمه
حضانت در لغت و اصطلاح
قوانین طلاق
ماده ۱۰ قانون حمایت خانواده
ماده ۸ قانون حمایت خانواده
معنای طلاق و حضانت در حقوق ایران و فرانسه
معنای ولایت ابوینی در حقوق فرانسه
ولایت در حضانت طفل و ولایت بر نگهداری اموال او
تعریف علمای حقوق و فقه امامیه از حضانت
حضانت حق یا تکلیف
حضانت و تعلیم و تربیت در حقوق فرانسه به حق یا تکلیف بودن حضانت
اعراض از حق حضانت
حق تقدم پدر و مادر در حضانت
حضانت طفل در صورت جدایی ابوین یا فوت آنها
موانع یا موارد سقوط حق حضانت
الف ـ جنون
ب ـ ازدواج مجدد
ج ـ کفر
د ـ انحطاط اخلاقی و ناتوانی در نگهداری طفل
پیشنهاد اصلاحی نگارنده درباره حضانت اطفال
منابع و مآخذ
الف ـ منابع فارسی
ب ـ منابع لاتین


مطالب دیگر:
📌دانلود رایگان تحقیق اجزا آموزش موفق📌دانلود رایگان تحقیق اجزاء فرعی پمپ ها📌دانلود رایگان تحقیق احکام مربوط به اصل 44 در قانون بودجه سال1391📌دانلود رایگان تحقیق احیای قلبی- ریوی📌دانلود رایگان تحقیق اختلالات آنورکتال📌دانلود رایگان تحقیق اختلالات اسکیزوفرنی📌دانلود رایگان تحقیق اخلاق اسلامی و آیین زندگی📌دانلود رایگان تحقیق اخلاق حرفه اي در سازمان📌دانلود رایگان تحقیق اداره و کنترول امراض و آفات📌دانلود رایگان تحقیق ادغام برنامه حوادث در نظام شبکه براساس طرح نطام سلامت📌دانلود رایگان تحقیق ادغام بهداشت روان در نظام بهداشتی📌دانلود رایگان تحقیق اذان و اقامه ، وضو ، نماز و تیمم📌دانلود رایگان تحقیق ارائه پایان­نامه کارشناسی انتقال و توزیع برق📌دانلود رایگان تحقیق ارتباط بین سازمان های بیمه گر و بیمارستان ها چالش های کلیدی📌دانلود رایگان تحقیق ارتقا سلامت از مفاهيم تا عمل📌دانلود رایگان تحقیق ارزشهاي سازماني📌دانلود رایگان تحقیق ارزيابي عملكرد📌دانلود رایگان تحقیق ارزيابي وکنترل استراتژي📌دانلود رایگان تحقیق ارزيابی برنامه ارتقاء سلامت📌دانلود رایگان تحقیق ارزیابی ارگونومیکی محیط کار به روش REBA📌دانلود رایگان تحقیق ارزیابی تغذیه ای📌دانلود رایگان تحقیق ارزیابی دام وطیور و فراورده های آنها📌دانلود رایگان تحقیق ارزیابی عملکرد کارکنان سازمان📌دانلود رایگان تحقیق ارزیابی📌دانلود رایگان تحقیق ارگونومي ادارات