تحقیق عوامل مؤثر بر برندسازی فضاهای عمومی، از طریق بررسی رابطه هویت و ارزش ویژه برند

تحقیق عوامل مؤثر بر برندسازی فضاهای عمومی، از طریق بررسی رابطه هویت و ارزش ویژه برند
تحقیق عوامل مؤثر بر برندسازی فضاهای عمومی، از طریق بررسی رابطه هویت و ارزش ویژه برند|34038385|zaranetwork

دانلود تحقیق با موضوع عوامل مؤثر بر برندسازی فضاهای عمومی، از طریق بررسی رابطه هویت و ارزش ویژه برند با رضایت گردشگران در پیاده راه های شهری،
در قالب word و در 100 صفحه، قابل ویرایش، شامل:

مقدمه
فضای پیاده محور (مکان شهری)
ویژگی های فضاهای عمومی
درآمدزایی از فضاهای شهری
گردشگری شهری
اثرات گردشگری شهری در توسعه پایدار شهری
اثرات اقتصادی توسعه گردشگری شهری
اثرات اجتماعی توسعه گردشگری شهری
پیاده راه ها
پياده مداري و نقش آن در اقتصاد شهري
و ...