پرسش نامه شفافیت در سازمان های اداری کشور

پرسش نامه شفافیت در سازمان های اداری کشور
پرسش نامه شفافیت در سازمان های اداری کشور|34015120|zaranetwork

دانلود پرسش نامه با موضوع شفافیت در سازمان های اداری کشور،
در قالب docx و در 3 صفحه، قابل ویرایش.


توضیحات:
این پرسش نامه، جهت سنجش وضعیت شفافیت در نظام اداری کشور طراحی شده است. تعداد سؤالات پرسش نامه، برابر با 22 سؤال جهت سنجش 4 بعد زیر می باشد:

شفافیت قوانین و مقررات: سؤالات 1 تا 3
شفاف سازی مراحل انجام کار و فعالیت: سؤالات 4 تا 10
شفاف سازی معاملات سؤالات: 11 تا 16
شفاف سازی امور اداری و استخدامی: سؤالات 17 تا 22