نقشه زمین شناسی شهرستان زرندیه

نقشه زمین شناسی شهرستان زرندیه
نقشه زمین شناسی شهرستان زرندیه|34012451|zaranetwork

دانلود نقشه زمین شناسی شهرستان زرندیه،


توضیحات:
این فایل شامل شیپ فایل سازندهای زمین شناسی شهرستان زرندیه (واقع در استان مرکزی) بوده و در محیط نرم افزار GIS، قابل نمایش و قابل ویرایش می باشد.