ترجمه متنی در خصوص والتر بنيامين، به همراه اصل متن

ترجمه متنی در خصوص والتر بنيامين، به همراه اصل متن
ترجمه متنی در خصوص والتر بنيامين، به همراه اصل متن|34008914|zaranetwork

متن ترجمه شده با عنوان والتر بنيامين، به همراه اصل متن

عنوان انگلیسی متن:

Walter Benjamin

عنوان فارسی متن:

والتر بنيامين

دسته بندی: هنر

فرمت فایل ترجمه شده: Word (قابل ویرایش)

تعداد صفحات فایل ترجمه شده: 7

ترجمه سلیس و روان مقاله، آماده خرید می باشد.

بخشی از ابتدای متن:

Walter Benjamin (1892 – 1940) was a German philosopher and literary critic. With writing a paper titled “The Work of Art in the Age of Mechanical Reproduction , he made a considerable impact on the different approaches of art. In this paper Benjamin specifically discuss the development of technology and industrial life and as a consequence of it, the transformation of nature of art in contemporary era. This approach has some features that probably are because of the historical conditions in which Benjamin has lived. Because considering the condition of these days, he desired to give a new political identity to art.

ترجمه ابتدای متن:

والتر بنيامين (1892-1940)، فيلسوف، منتقد ادبي و فرهنگي آلماني، با نگارش مقاله‌اي با عنوان «اثر هنري در عصر بازتوليدپذيري تکنيکي» تأثير بسزايي بر رويکردهاي مختلف به هنر گذارد. بنيامين در اين مقاله مشخصاً به بحث در مورد گسترش تکنولوژي و زندگي ماشيني و دگرديسي ماهيت هنر در عصر حاضر، به عنوان يكي از پيامدهاي آن، مي‌پردازد. اين رهيافت بنيامين ويژگي‌هايي داردكه مي‌توان گفت ناشي از شرايط تاريخي مي‌شود كه در آن مي‌زيسته‌ است؛ زيرا با توجه به شرايط موجود در پي آن بوده كه به هنر هويتي سياسي ببخشد.