پرسشنامه استرس شغلی اسپیو

پرسشنامه استرس شغلی اسپیو
پرسشنامه استرس شغلی اسپیو|32038577|zaranetwork پرسشنامه استرس شغلی اسپیو ( فرم بلند ) OSI - R 0 ( OSI - R ) نسخه تجدید نظر شده معرفی پرسشنامه تجديد نظر شدهً استرس شغلي در سال 1998 توسط اسيپو ساخته شد . اين آزمون بيشتر به منظور استفاده در پژوهشها طراحي شده و كمتر در موقعيتهاي باليني از آن استفاده ميشود . پرسشنامه تجديد نظر شدهً استرس شغلي براساس پرسشنامه استرس شغلي ( 2 اسپيو و اسپوكان 3 ، 1987 ) تدوين شده است . اين مقياس ميزان سازگاري شغلي را در سه بعد و به وسيله سه پرسشنامه جداگانه ميسنجد . اين ابعاد عبارتند از : پرسشنامه نقشهاي شغلي 4 ) ORQ ( ، پرسشنامه فشار شخصي 5 ) PSQ ( و پرسشنامه منابع شخصي . 6 ) PRQ ( هر يك از اين ابعاد خود داراي مقياسهاي جداگانهاي هستند ، با توجه به هدف پژوهش ميتوان از پرسشنامهاي مقياس تجديد نظر شدهً استرس شغلي به طور مجزا يا با هم استفاده كرد . زيرمقياسهاي هر يك از بخشها عبارتند از : . 1زيرمقياسهاي پرسشنامه نقشهاي شغلي ؛ نقشهاي اضافي ، نابسندگي نقش ، ابهام نقش ، حد و مرز نقش ، مسئوليت و محيط فيزيكي . زيرمقياسهاي پرسشنامه فشار شخصي ؛ فشار شغلي ، فشار رواني ، فشار بين فردي و فشار جسماني . زيرمقياسهاي پرسشنامه منابع شخصي ؛ تفريحات ، مراقبت از خود ، حمايت اجتماعي و مقابله شناختي / منطقي . به هر يك از زيرمقياسها 10 عبارت تعلق دارد ، با توجه به اينكه اين آزمون داراي 14 زيرمقياس است ، تعداد كل عبارات آن 140 است . پرسشنامه نقشهاي شغلي داراي 60 عبارت ، پرسشنامه فشار شخصي داراي 40 عبارت و پرسشنامه منابع شخصي داراي 40 عبارت است . براي پاسخ دادن به اين آزمون تقريبا 30دقيقه زمان الزم است و آزمودني بايد حداقل تا پنجم ابتدايي سواد داشته 1 - Osipow 2 - Occupational Stress Inventory 3 - Spokane 4 - Occupational Roles Questionnaire 5 - Personal Strain Questionnaire 6 - Personal Resources Questionnaire باشد . آزمودني بايد در يك طيف ليكرت 5 درجه اي ) از به ندرت يا اصال تا بيشتر اوقات ( ميزان موافقت يا مخالفت خود با هر يك از عبارات را در پاسخنامه مشخص سازد . شيوه نمره گذاري شيوه نمرهگذاري گزينها در پرسشنامه تجديد نظر شدهً استرس شغلي بدين شرح است : - 1به ندرت يا اصال - 2 گاهي اوقات - 3 اغلب - 4 معموال - 5 بيشتر اوقات براي به دست آوردن نمرهً هر بعد بايد نمره همه زيرمقياسهاي مربوط به بعد مورد نظر را با هم جمع كنيد . عبارات مربوط به زيرمقياسهاي هر بعد : . 1پرسشنامه های نقش های شغلی : . 1 زيرمقياس نقشهاي اضافي :

مطالب دیگر:
📖تحقیق ریخته گری آلیاژهای آهنی، چدن ها📖طرح توجیهی احداث باغ گز روغن 100 هکتاری سال 96📖تحقیق بودجه بندی سرمایه ای و عملیاتی در مدیریت📖پاورپوینت استراتژی در عمل و روش هاي تدوين برنامه ريزي استراتژيك📖گزارش کارآموزی مراحل ساخت ساختمان های بتنی📖گزارش کارآموزی تاسیسات الکتریکی ساختمانی و صنعتی📖تحقیق تاسیسات الکتریکی- ساختمانی- صنعتی و طراحی سیستم ارت و برقگیر ساختمان📖پاورپوینت سیم کشی برق ساختمان، برقگیر و اصول و ساختار آن📖فایل اکسل آماده لیست بیمه و مالیات کارکنان درسال 1397📖تحقیق کارآفرینی و طرح توجیهی راه اندازی یک ISP (مرکز ارایه خدمات اینترنتی) سال 97📖طرح توجیهی پرورش صدف و تولید مروارید سال 96📖طرح توجیهی پرورش مرغ بومی به صورت ارگانیک در سال 96📖پاورپوینت دستگاه گردش خون، فشار خون و تعیین گروه خونی📖تحقیق دستگاه گردش خون و فشار خون📖پاورپوینت ارزيابي بهره وری كار و زمان📖پاورپوینت روش کاشت، اصلاح و بذرگیری سیب زمینی📖پاورپوینت کاشت، داشت و برداشت سیب زمینی📖تحقیق کاشت، داشت و برداشت سیب زمینی📖پاورپوینت هوش مصنوعي و شبکه های عصبی مصنوعی📖پاورپوینت مباني هوش مصنوعي و عامل هاي هوشمند📖پاورپوینت عامل حل مسئله با جستجو در هوش مصنوعي📖پاورپوینت مسائل ارضای محدوديت در هوش مصنوعي📖پاورپوینت جستجوی خصمانه در هوش مصنوعي📖پاورپوینت عامل های منطقی در هوش مصنوعي📖پاورپوینت منطق رتبه اول و عامل های منطقی در هوش مصنوعي