مبانی نظری و پیشینه تحقیق تعهد سازمانی ، فرهنگ سازمانی و کیفیت زندگی کاری

مبانی نظری و پیشینه تحقیق تعهد سازمانی ، فرهنگ سازمانی و کیفیت زندگی کاری
مبانی نظری و پیشینه تحقیق تعهد سازمانی ، فرهنگ سازمانی و کیفیت زندگی کاری|32038046|zaranetwork فصل دوم : پيشينه تحقیق مقدمه : جامعه امروزی جامعه سازمانی است . بسیاری از دانشمندان معتقدند که ماهیت جوامع کنونی به وسیله سازمان ها به شکل های مختلف وبا اهداف گوناگون تاسیس و سازماندهی می شوند . به طور کلی می توان گفت نیروی انسانی کارآمد شاخص عمده برتری یک سازمان نسبت به سازمان های دیگر است . وجود نیروی انسانی متعهد به سازمان می تواند ضمن کاهش غیبت ، تاخیر و جا به جایی ، باعث افزایش چشمگیر عملکرد سازمان ، نشاط روحی کارکنان و تجلی بهتر اهداف متعالی سازمانی و نیز دستیابی به اهداف فردی گردد . تعهد سازمانی مانند دیگر مفاهیم رفتار سازمانی به شیوه های متفاوت تعریف و از دیدگاه های متعددی بررسی شده است . ( کردتمینی ، کوهی ، 1390 ، ص130 ). که در این فصل از پژوهش ابتدا به ترتیب تعاریف و مباحثی از دیدگاه های مختلف در خصوص تعهد سازمانی ، فرهنگ سازمانی و کیفیت زندگی کاری ارائه و سپس متغیرها از دیدگاه های مختلف مورد بحث و در آخر مطالعات پیشین ارائه می گردد . 1 . 2 . تعهد سازمانی بسياري از دانشمندان معتقدند كه ماهيت جوامع كنوني به وسيله سازمان ها به شكل هاي مختلف و با اهداف گوناگون تاسيس و سازماندهي مي شود . اما بدون ترديد همه آنها بر پايه تلاش هاي جسمي و رواني نيروي انساني خود اداره و هدايت مي شوند . به طور كلي مي توان گفت نيروي انساني كارآمد شاخص عمده برتري يك سازمان نسبت به سازمان هاي ديگر است . وجود نيروي انساني متعهد به سازمان مي تواند ضمن كاهش غيبت ، تاخير و جابجايي ، باعث افزايش چشمگير عمكرد سازمان ، نشاط روحي كاركنان و تجلي بهتر اهداف متعالي سازماني و نيز دستيابي به اهداف فردي گردد ( كرد تميني ، كوهي ، 1390 ، ص 130 ). تعهد سازماني متغير نگرشي پر طرفداری در قلمرو كار است و به اشكال تقريبا متفاوتي تعريف شده است اما تمام اين تعاريف مستلزم همبستگي افراد با سازمان هستند ( اسپكتور ، 1388 ، ص 258 ). معمولی ترین شیوه برخورد با تعهد سازمانی آن است که تعهد سازمانی را نوعی وابستگی عاطفی به سازمان درنظر می گیرند . براساس این شیوه ، فردی که به شدت متعهد است ، هویت خود را از سازمان می گیرد ، در سازمان مشارکت دارد و با آن درمی آمیزد و ازعضویت در آن لذت می برد ( ساروقی ، 1375 ، ص 67 ). پورتر و همکارانش ۱۹۷۴ تعهدسازمانی را پذیرش ارزشهای سازمان و درگیرشدن در سازمان تعریف می کنند و معیارهای اندازه گیری آن را شامل انگیزه ، تمایل برای ادامه کار و پذیرش ارزشهای سازمان می دانند . چاتمن و اورایلی ۱۹۶۸ نیز تعهد سازمانی را به معنی حمایت و پیوستگی عاطفی بااهداف و ارزشهای یک سازمان ، به خاطر خود سازمان و دور از ارزشهای ابزاری آن وسیله ای برای دستیابی به اهداف دیگر

مطالب دیگر:
پاورپوینت آشنایی با سازمان تربیتی؛ علمی و فرهنگی سازمان ملل متحد یونسکو UNESCOپرسشنامه استاندارد حالات عاطفی مثبت و منفی محقق ساخته شدهپرسشنامه بررسی تعهد سازمانی، تنش نقش و حالت عاطفی در جامعه حسابرسانپرسشنامه نقش امنیت شغلی بر اعتماد سازمانی و تاثیر آن بر نتایج کار سازمانیپرسشنامه استاندارد تعیین وضعیت امنیت شغلی محقق ساخته شدهپرسشنامه ارزیابی تاثیر ارتباطات سازمانی در افزایش رضایتمندی کارکنانپرسشنامه بررسی عوامل مؤثر بر وفاداری و استفاده مجدد مشتریان از همراه بانکپرسشنامه بررسی رابطه عوامل مرتبط با هزینه های تامین با کیفیت ارتباط خرده فروشان با تامین کنندگانپرسشنامه بررسی اثرات سیستم اتوماسیون اداری بر بهبود تصمیم گیری مدیرانبررسی تاثیر کیفیت محیط فیزیکی ، غذا و خدمات رستوران بر تصور ذهنی از رستوران ، ارزش درک شده مشتری و قصد رفتاری مشتریپرسشنامه بررسی تاثیر اعتماد و کیفیت وب سایت بر رضایت مشتری در خرید آنلاینپرسشنامه بررسی عوامل موثر بر قصد خرید محصولات لوکسپرسشنامه بررسی عوامل موثر بر قصد مصرف کننده برای خرید کالای لوکسپرسشنامه ارزیابی روش کوپن سهام در راستای خصوصی سازیپرسشنامه شناسایی و اولویت بندی عوامل موثر بر کیفیت زندگی کاری و تاثیر آن بر رضایت مندی کارکنانپرسشنامه بررسی عوامل بازدارنده در اعمال مدیریت بر طرح های تبلیغاتی موثر در سازمان های تبلیغاتی ایرانپرسشنامه تحلیل محیط خارجی و ارزیابی داخلی برای انجام برنامه ریزی در شرکتپرسشنامه طراحی الگوی مناسب و تبلیغات برای کالای منتخب ایرانیپرسشنامه الگوی مدیریت در ایرانپرسشنامه ارزیابی ارتباط بین آزردگی از محل کار، عملکرد و رفتار کارکنانپرسشنامه تاثیر فرهنگ سازمانی بر عملکردهای شغلی کارکنان بانک ملی شهر اراک از طریق فرآیند دانشپرسشنامه بررسی نقش بین انواع نوآوری بر عملکرد بازاریابیپرسشنامه بررسی واولویت بندی موانع اجرایی بازاریابی سبزپرسشنامه بررسی تاثیر قابلیت های متفاوت بازاریابی بر معیارهای مختلف عملکرد سازمانی بنگاه های کوچک زودبازدهپرسشنامه بررسی تاثیر عناصر بسته بندی بر تصمیم خرید مشتریان