پاورپوینت نظام تقسیمات شهری

پاورپوینت نظام تقسیمات شهری
پاورپوینت نظام تقسیمات شهری|32033272|zaranetwork

توضیحات:

فایل ،در حجم 22 ایسلاید قابل ویرایش،همراه با یک هدیه ویژه.بخشی از متن:

نظام تقسیمات شهری:

در طرح های جامع شهری، یک شهر به چند منطقه ، هر منطقه به چند ناحیه و هر ناحیه به چند محله و هر محله به چند واحد همسایگی و هر واحد همسایگی به چند واحد مسکونی تقسیم می گردد.

هدف: توزیع مناسب خدمات در سطح شهر و دسترسی بهینه شهروندان

معیار تقسیم بندی اجزاء کالبدی شهر،دسترسی ها، اندازه جمعیت، عنصر شاخص و عناصر مرکزیو...

فهرست مطالب:

نظام تقسیمات شهری

تک محوری متمرکز

تک محوری متداخل

تک محوری پراکنده

دو محوری متمرکز

دو محوری متداخل

دو محوری پراکنده

دو هسته ای متداخل

الگوی پیشنهادی طرح جامع مشهد برای ساختار محله و ناحیه

این فایل با فرمت پاورپوینت در 22 اسلاید قابل ویرایش تهیه شده است.

هدیه محصول:

فایل پاورپوینت اصول و مبانی برنامه ریزی شهری(26 اسلاید)