تحقیق مشورت (دو فصل)

تحقیق مشورت (دو فصل)
تحقیق مشورت (دو فصل)|32013037|zaranetworkتحقیق مشورت در حجم 210 صفحه و در قالب word , و قابل ویرایش و همراه با ادبیات تحقیق و مبانی نظری پژوهش با قسمتی از متن زیر:

پیشینه تحقیق:اصغری گنجی ، عسگربررسی نقش مشاوره در کاهش
تمایل به اختلالات روانی و رفتاری دانش آموزان شاهد پسر مدارس راهنمایی مناطق
تهران در سال تحصیلی 2-71پایان نامه (کارشناسی ارشد)-
دانشگاه تربیت معلم ، 72-71 .اهداف : هدف در کل شناخت
میزان اثرات مشاوره و مراکز مشاوره ای در کاهش اختلالات رفتاری دانش اموزان شاهر
تهران در مقطع راهنمایی سال 72
"Times New Roman";mso-bidi-language:FA lang= FA >–"B Lotus";mso-bidi-language:FA lang= FA > 71 است.سوالات : آیا شاوره و مراکز
مشاوره ای در کاهش مشکلات رفتاری دانش آموزان مربوطه نقش دارد یا نه ؟ میزان این تاثیرات چقدر است؟طرح موضوع : این طرح به بررسی
نقش مشاوره ومراکز مشاوره ای در کاهش میزان اختلالات رفتاری دانس آموزان شاهد در
مقطع راهنمایی پرداخته و به میزان این تأثیر و دلایل موفقیت مراکز مشاوره ای
پرداخته است .نتیجه : نتایج به موثر بودن
نقش مشاوره در کاهش مشکلات و اختلالات روانی و رفتاری پسران اذعان می کند.کاشفی ، زهرابررسی نقش خدمات مشاوره ای در
مدارس دخترانه دوره متوسظه شهر تهران از
نظر مدیران معاونین و دانش آموزانپایان نامه (کارشناسی ارشد) دانشگاه آزاد اسلامی
FA lang= FA >–
واحد رودهن ، 1378/1/01/01اهداف: شناخت نقش خدمات
مشاوره ای در مدارس دخترانه دوره متوسطه شهر تهران از نظر مدیران معاونین و دانش
آموزان و ارائه پیشنهادات لازمسئوالات : آیا بین نظرات
مدیران با معاونین در مورد نقش خدمات مشاوره ای در مدارس دخترانه دوره متوسطه
تفاوت وجود دارد آیا بین نظرات مدیران ، معاونین ، دانش آموزان در مورد نقش خدمات
مشاوره ای در مدارس دخترانه دوره متوسطه رابطه ای وجود داردطرح موضوع : بررسی و شناخت
نقش خدمات مشاوره ای در مدارس دخترانه دوره متوسطه شهر تهران از نظر مدیران و
معاونین و دانش آموزان و ارائه پیشنهادات لازمنتیجه: بین نظرات سه گروه فوق
رابطه وجود و بر این باورند که خدمات مشاوره ای در میان مدارس دخترانه تأثیر
بسزایی دارد و دارای نقش مهمی است که بین نظرات آنها تفاوتی مشاهده نشد.