بررسی امکان سنجی استقرار مدیریت دانش در صنعت حمل و نقل

بررسی امکان سنجی استقرار مدیریت دانش در صنعت حمل و نقل
بررسی امکان سنجی استقرار مدیریت دانش در صنعت حمل و نقل|32011403|zaranetworkتحقیق حاضر با عنوان از سری تحقیق های رشته مدیریت
میباشد. این تحقیق در118صفحه با فرمت Word
(قابل ویرایش)
در مقطع کارشناسی ارشد نگارش شده است و همچنین این تحقیق
آماده چاپ و پرینت جهت
استفاده دانشجویان می باشد.

===================================================================================
تمامی
فایل های سیستم، توسط کاربران آن آپلود می شود. اگر در فایلی تخلفی مشاهده
کردید و یا مالک پروژه ای بودید که از وجود آن در سایت رضایت نداشتید با
ما تماس بگیرید، در اسرع وقت به گزارش شما رسیدگی می شود.
neginfile.ir@gmail.com
info@neginfile.ir

===================================================================================

قسمتهایی کوتاه از متن
چکیده:
مديريت دانش يكي از دستاوردهاي عصر اطلاعات و دانش است و با توجه به ويژگي هاي آن، امروزه سازمان هاي موفق به شدت احساس نياز به بهره مندي از آن دارند.خلق دانش و نوآوری بخش مهمی از مزیت رقابتی سازمانها در اقتصاد مدرن تلقی می شوند. عصر امروزه عصر اقتصاد دانشي برپايه حركت به سوي جهاني شدن است. مديريت دانش عامل مهمي در اين اقتصاد است چنانچه در نگرش هاي نوين امروزي ، كسب وكارهاي گوناگون با توجه به شرايط خاص خود به مديريت كردن دانش مورد نيازشان مي پردازند. امروزه مدیریت دانش را ابزاری قدرتمند برای دستیابی به مزیت رقابتی و مدیریت دارایی های دانشی آشکار و پنهان سازمانها میدانند. برای اعمال مدیریت دانش بصورت اثربخش، امکان سنجی پیاده سازی آن از اهمیت زیادی برخوردار است. به همین منظور در این تحقیق امکان سنجی پیاده سازی مدیریت دانش در شرکت حمل و نقل بین المللی خلیج فارس بررسی شده است.
برای رسیدن به نتیجه نهایی در این تحقیق پس از نمونه گیری، پرسشنامه¬های محقق ساخته بین 123 نفر از افراد جامعه توزیع گردید و داده های بدست آمده با استفاده از آزمون X2 و با استفاده از نرم افزار22 SPSS تحلیل گردید. برای این کار تک تک متغیرهای موجود در زیرساختارها و فرایندهای مدیریت دانش مورد تحلیل و بررسی قرار گرفت. یافته ها نشان میدهند که این شرکت از هر جهتی(زیرساختارها و فرآیندهای مدیریت دانش) آماده پیاده سازی مدیریت دانش است.
واژه های کلیدی: مدیریت دانش، زیرساختارهای دانش، فرایندهای مدیریت دانش، فرهنگ سازمانی، ساختار سازمانی، منابع انسانی، فناوری اطلاعات
مقدمه
با گذر از اقتصاد سنتی مبتنی بر منابع به اقتصاد مبتنی بر دانش، دانش به یکی از دارایی های اساسی سازمانها تبدیل شده است و مدیریت آن امری ضروری به نظر می رسد. در اقتصاد نوین، دانش منبع اصلی توسعه اقتصادی و صنعتی است و سایر عوامل سنتی تولید مانند زمین، نیروی کار و سرمایه در مرتبه بعدی اهمیت قراردارند. بر خلاف منابع سنتی تولید ،دانش منبعی است که در ذهن افراد قفل و مخفی شده است .خلق و تسهیم دانش فعالیت نا آشکاری است که نه قابل مشاهده است و نه با اجبار قابل دسترسی است(دراکر 1994) .
اگرچه دانش اعضای سازمان برای توسعه مبنای دانش سازمانی ، ضروری است ، دانش سازمان چیزی فراتر از مجموع ساده دانش افراد است . دانش سازمانی از طریق الگوهای تعاملی منحصر به فرد میان فناوری ها ، روش ها و افراد سازمان شکل می گیرد و به آسانی قابل تقلید توسط سازمان های دیگر نیست . وجود تعامل بین فناوری ها ، روش ها و افراد در سازمان نتایج و پیامدهای عمیقی برای مدیریت دانش دارد و این بدان علت است که الگوی تعاملی بین فناوری ها ، روش ها وافراد سازمان منحصر به فرد بوده ( مختص همان سازمان بوده ) و نمی توان به آسانی آن را در بازار به فروش گذاشت بنابراین قابل تقلید توسط سازمان های دیگر نیست (اسفیدانی، کرمی، 1383).
هنگامی که پای دانش در میان باشد ناخودآگاه صحبت از مدیریت دانش نیز ضروری میشود چراکه دانش موجود در سازمان باید به نحوی مدیریت شود که به سازمان در رسیدن به اهداف و مزیت رقابتی کمک کند. امروزه مدیریت دانش به یکی از مباحث با اهمیت در عرصه جهانی تبدیل شده است . در سال های اخیر ، شرکت های موفق، پیوستن به روند دانش را آغاز نموده و مفاهیمی چون کار دانشی ، نیروی دانشی ، سازمان های دانشی ومدیریت دانش از تشدید این روند خبر می دهند.
در زمان کنونی بیش از گذشته به سازمان ها به مثابه موتورهای دانشی نگریسته می شود که به توانمندی هایی در قالب دانش و مهارت نیاز داشته و از طریق فعالیت های مبتنی بر دانش ، به تولید و عرضه کالا می پردازند به این ترتیب ، مدیریت دانش ابزاری اساسی در کسب و کار برای شرکت هایی است که می خواهند در زمینه ایجاد نوآوری و تغییر ، قواعد بازی را به اراده خویش تغییر دهند . همچنین توانایی خلق آینده به جای پیش بینی و واکنش نسبت به آن از دیگر نتایجی است که استقرار سامانه های دانش با خود به ارمغان آورده است(اسفیدانی، کرمی، 1383).
در واقع تاکید بر مدیریت دانش ، حاصل توسعه اقتصادی ، صنعتی و فرهنگی است . بسیاری از صاحبنظران اعتقاد دارند که اکنون بشر به عصر دانش گام نهاده است ، عصری که مبنای رقابت سازمان ها ، نه وابستگی به منابع طبیعی و یا بهره وری عملیاتی بلکه طراحی محصولات و خدمات متنوع و با کیفیت شده است . امروز،دانش در کنار سه منبع کار ، سرمایه و زمین که از ویژگی های جوامع کشاورزی و سرمایه ای بوده اند،در جوامع دانشی مطرح شده است(آزاد، شرافت، وکیلی، 1384).
مدیریت دانش با نوآوری ها و ابداعات در مهارت های مدیریتی و یادگیری سازمانی نقاط مشترک بسیاری دارد. ابتدا مدیریت دانش بر سیستم های اطلاعاتی متمرکز بود و سپس نیروی خود را به سوی توسعه مدیریت و سرمایه فکری و مهارت های مدیریتی تغییر داد. با بررسی و تحلیل دانش و اهمیت ویژگی های آن در حیطه عملکرد سازمان ها ، می توان دریافت که برخورداری از دانش و اطلاعات به روز برای ادامه حیات سازمان ها به ضرورت انکار ناپذیر تبدیل شده است . به خصوص اگر روند تغییر و تحولات دانش در جامعه به دقت مورد ارزیابی قرار گیرد، این نتیجه حاصل می شود که جامعه فرا صنعتی امروز جامعه ای اطلاعاتی است که در آن به تدریج فناوری های نیروافزا جای خود را به فناوری های دانش افزا می دهند.
فهرست موضوعی
فصل اول: کلیات تحقيق
1-1- مقدمه 3
1-2- بيان مسأله 4
1-3- اهميت و ضرورت انجام تحقيق 5
1-4- جنبه جديد بودن و نوآوري در تحقيق 7
1-5- اهداف مشخص تحقيق 7
1-5-1- هدف اصلي 7
1-5-2- اهداف ويژه 7
1-6- سؤالات تحقیق 7
1-6-1- سؤال اصلی 7
1-6-2- سؤالات فرعی 8
1-7- قلمرو تحقیق 8
1-7-1- قلمروموضوعي 8
1-7-2- قلمرومکاني 8
1-7-3- قلمرو زماني 8
1-8- تعریف مفهومی واژه ها 8
1-9- تعریف عملیاتی واژه ها 10
1-10- مراحل اجرایی تحقیق 11
فصل دوم: ادبیات تحقيق
بخش اول: مبانی نظری و ادبیات تحقیق
2-1- مبانی نظری در خصوص مدیریت دانش 13
2-1-1- مقدمه 13
2-1-2- مفهوم مدیریت دانش 14
2-1-3- تاریخچه مدیریت دانش 15
2-1-4- اصول مدیریت دانش 16
2-1-5- تئوری های مدیریت دانش 18
2-1-5-1- تئوری مدیریت دانش جامع 18
2-1-5-2- تئوری مدیریت دانش تیمی 19
2-1-5-3- تئوری مدیرت دانش جامعه گرا 21
2-1-6- زیرساختارهای مدیریت دانش 22
2-1-6-1- منابع انسانی 25
2-1-6-2- فناوری اطلاعات 26
2-1-6-3- فرهنگ سازمانی 28
2-1-6-4- ساختار سازمانی 29
2-1-7- فرایند های مدیریت دانش 30
2-1-8- فرایندهای لازم برای استقرار مدیریت دانش در سازمان 31
2-1-8-1- تولید دانش 32
2-1-8-2- کسب دانش 33
2-1-8-3- ذخیره سازی دانش 36
2-1-8-4- تسهیم و توزیع دانش 37
2-1-8-5- بکارگیری دانش 38
2-1-9- مدل های مدیریت دانش 39
2-1-9-1- مدل عمومی دانش در سازمان 40
2-1-9-2- مدل هيسيگ 41

مطالب دیگر:
جزوه کاربرد هنر در آموزشجزوه درسی مبانی علوم ریاضیپاورپوینت ضوابط طراحی سینماو فضاهای تشکیل دهنده آنپاورپوینت کتاب و درس راهنمای طراحی فضاهای شهری در ایرانپاورپوینت میدان آزادی شهر وحدتیه و دسترسی ها و موقعیت آنپاورپوینت ایمنی و دستورالعمل ایمنی در مدارسدانلود پاورپوینت فصل هفتم ریاضی هشتم با عنوان توان و جذردانلود پاورپوینت فصل هشتم ریاضی هشتم با عنوان آمار و احتمالپاورپوینت الگوی «گروه توسعۀ ایرانیان» برای بازآفرینی و نوسازی بافت‌های فرسوده و ناکارآمدو تولید انبوه مسکن محلیدانلود پاورپوینت مقایسه بهره وری راه آهن ایران با راه آهن کشورهای عضو UICدانلود پاورپوینت فصل نهم ریاضی هشتم با عنوان مبحث خط و دایرهدانلود پاورپوینت اصول تغذیه صحیحضوابط و استانداردهای طراحی فرهنگسرادانلود پاورپوینت استدلال مبتنی برحافظه پاورپوینت معرفی سازه های بتنی پیش تنیده و کاربردهای آندانلود پاورپوینت تجزیه و تحلیل تصمیم گیریپاورپوینت کاربردهای GIS در آب و فاضلابدانلود پاورپوینت فصل یک تا پنج ریاضی هفتمدانلود پاورپوینت درباره مدیریت زنجیره تامین scmپاورپوینت تاريخ مصر باستاندانلود پاورپوینت فصل اول راهبردهای حل مسئله ریاضی هفتمپاورپوینت معرفی نشان BPN-GSB-2014پاورپوینت طراحی سیستم ارزیابی ریسک و مدیریت بحران در بخش حمل و نقل ریلیپاورپوینت انواع جوشکاری و نکات امنیتی در آنپاورپوینت اسکلت فلزی و مزایای آن